Preskoči na vsebino


priprava na krst v letu 2020

 

SKUPNA
PRIPRAVA
STARŠEV
NA KRST
OTROKA
2022-23  Najprej se z domačim župnikom dogovorite za prvi pogovor (in za vpis podatkov).
 Nato se vključite v pripravo staršev na krst otroka, ki vam
najbolj ustreza. Lahko tudi že pred otrokovim rojstvom.
 Srečanja so tri, po eno uro na teden.

V naši župniji Šempas imamo skupno pripravo v postnem času pred veliko nočjo, krst pa je na belo nedeljo torej takoj po veliki noči.

Lahko pa pripravo opravite tudi drugje, če vam termini bolj ustrezajo.

 

kraj začetek dan ura
1. Nova Gorica 22.9. 2022 sreda 17:30
2. Dornberk 12.10.2022 sreda 17.30
3. Šempeter 15.2. 2023 sreda 17:30
4. Nova Gorica 2.3. 2023 sreda 17:30
5. Nova Gorica 4.5. 2023 sreda 17:30
6. Šempeter 17.5. 2023 sreda 17.30
7. Nova Gorica 21.9. 2023 sreda 17:30
8. Šempeter 8.11. 2023 torek 17:30

V domači župniji se dogovorite za obhajanje krsta.

 

 

POTEK SKUPNE PRIPRAVE

 • Priprava obsega tri srečanja po eno uro v treh zaporednih tednih v terminih, ki so objavljeni v razpredelnici.
 • Prijava ni potrebna.
 • Zaželjena je prisotnost obeh staršev.
 • Udeležba je obvezna na vseh treh srečanjih.

 

krst otroka je blagoslov za družino, vendar pomeni več kot samo blagoslov.

 • Krst odpre vrata v skupnost Cerkve.
 • Po njem bo lahko prejel še druge zakramente.
 • Otrok postane del Kristusovega telesa.
 • Deležen bo Kristusovega odrešenja in večnega življenja.

Otrok, ki se še ne zaveda in se ne more odločati, je krščen v veri staršev, zato je potrebna priprava staršev na njegov krst.

 • Privoščimo si duhovno poglobitev ob vsakem otroku, ki se rodi v družini.
 • Priprava je obvezna za prvega in drugega otroka.

 

KAKO SE PRIPRAVITI NA KRST OTROKA?

 • Še pred otrokovim rojstvom se z domačim duhovnikom dogovorite za prvi pogovor o pripravi na krst in za vpis podatkov.
 • Udeležite se skupne priprave staršev na krst otroka, ki vam najbolj ustreza. Lahko se vanjo vključite tudi pred rojstvom otroka.
 • Po opravljeni skupni pripravi se z duhovnikom, ki bo krstil, dogovorite za datum krsta.
 •  
 • NAVODILO GLEDE BOTROV
 • Botra izberejo pri krstu starši, pri birmi birmanec in starši. Dušni pastir naj to izbiro pravilno utemelji in pri izbiri pomaga zlasti s pravočasno razlago staršem in birmanem, kdo je lahko boter in kakšno je njegovo poslanstvo. Potrdilo za botra izda župnik župnije v kateri je boter član župnijskega občestva. Potrdilo se izdaja botru osebno in ne po posrednikih. Pri tem priporočamo pastoralni pogovor z botrom o pomenu botrstva.
 • Merila za izbiro botra naj upoštevajo, da je član katoliške Cerkve in da mu ni bila naložena ali razglašena nobena cerkvena kazen. Izpolniti mora šestnajst let, razen če iz upravičenega razloga župnik ali krstitelj sodi, da lahko dovoli izjemo. Naj ne bo oče ali mati krščenca ali birmanca. Boter je lahko, kdor je že prejel vse tri zakramente uvajanja (krst, birmo in evharistijo), naj bo dovolj zrel, zmožen in voljan opravljati to službo. Naj živi primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel. (prim. ZCP, kan. 874).
 • Kristjanom, ki živijo v izvenzakonski skupnosti, ali so samo civilno poročeni, ni dovoljeno biti boter. Prav tako ni dovoljeno biti boter tistim kristjanom, ki niso poskrbeli za versko vzgojo svojih otrok z rednim veroukom.
 • Botri so lahko tisti kristjani, ki so cerkveno poročeni, a so se »ločili od mize in postelje«, pod pogojem, da niso sklenili novega partnerskega ali civilnega razmerja.
 • Krščeni, ki je član nekatoliške cerkvene skupnosti, je lahko hkrati s katoliškim botrom samo priča krsta (prim. ZCP, kan. 874 § 2).
 • Glede botrov je potrebno upoštevati tudi kan. 873 ZCP, ki določa, da ima krščenec botra ali botro. Lahko pa ima tudi botra in botro. Cerkveno pravo zato ne dovoljuje možnosti dveh botrov ali dveh botric. V primeru, da starši ne morejo najti primernega botra ali botre, je dovoljeno podeliti zakrament tudi brez botra.  Tudi v tem primeru velja, da ne moreta biti istočasno boter in priča dva moška ali dve ženski.