Preskoči na vsebino


Birmanska vprašanja

 

BOG SE NAM RAZODEVA

1. Čemu smo na svetu?

Na svetu smo zato, da bi živeli po božji volji in se zveličali.

2. Kdo je Bog?

Bog je Stvarnik sveta in Oče vseh ljudi.

3. Od kod spoznavamo Boga?

Boga spoznavamo iz vidnega sveta, iz svoje vesti in iz božjega razodetja (Sveto pismo in zakramenti).

4. Kaj pomeni, da se je Bog razodel?

Da se je Bog razodel, pomeni, da je govoril po očakih in prerokih ter po svojem Sinu Jezusu  Kristusu in apostolih.

5. Kje je ohranjeno, kar je Bog razodel?

Kar je Bog razodel je ohranjeno v Svetem pismu in ustnem izročilu.

6. Kaj je zapisano v Svetem pismu stare zaveze?

V Svetem pismu stare zaveze (45 knjig) je zapisano, kar nam je Bog pred Kristusom razodel po očakih in prerokih.

7. Kaj je zapisano v Svetem pismu nove zaveze?

V Svetem pismu nove zaveze (27 knjig) je zapisano, kar nam je Bog razodel po svojem Sinu Jezusu Kristusu in apostolih.

8. Koliko je v Bogu oseb?

V Bogu so tri osebe: Oče, Sin in Sveti Duh.

9. V koga kristjani verujemo?

Kristjani verujemo v troedinega Boga: V Očeta, ki nas je ustvaril, v Sina, ki nas je odrešil in v Svetega Duha, ki nas posvečuje.

10. Kako pravimo trem božjim osebam?

Trem božjim osebam pravimo Sveta Trojica.

11. Kdaj z Bogom govorimo?

Z Bogom govorimo, kadar molimo.

12. Katera je najlepša molitev in zakaj?

Najlepša molitev je Oče naš. Zato ker jo je povedal Jezus Kristus.

 

13. Katere vrste molitev kristjani poznamo?

a. spravna molitev ( kesanje),  b. prosilna (prošnje),  c. slavilna – častilna –hvalilna (slava), č. zahvalna (zahvale)

14. Zakaj je Bog ustvaril svet?

Bog je ustvaril svet, ker je dober in hoče stvarem dobro.

15. Za koga je Bog ustvaril svet?

Bog je ustvaril svet za človeka.

16. Po čigavi podobi je Bog ustvaril človeka?

Bog je ustvaril človeka po svoji podobi; ustvaril ga je kot moža in ženo

17. Čemu je Bog ustvaril človeka?

Bog je človeka ustvaril, da bi delal dobro, bil srečen in se zveličal.

18. Zakaj je človek odličnejši kot vse druge stvari na zemlji?

Človek je odličnejši zato, ker ima dušo, razum in svobodno voljo.

19. Kateri je največji božji dar človeku?

Največji božji dar človeku je Božje ali nadnaravno življenje.

20. Ali je prvi človek ohranil božje življenje?

Prvi človek ni ohranil Božjega življenja, ker Boga ni ubogal in je grešil.

21. Kako imenujemo greh prvega človeka?

Greh prvega človeka imenujemo izvirni ali Adamov greh, ali greh sveta.

22. S katerim grehom se rodi vsak človek?

Vsak človek se rodi z izvirnim grehom.

23. Kaj je greh?

Greh je zavrnitev Boga in njegove ljubezni.

24. Ali so vsi grehi enaki?

Vsi grehi niso enaki: nekateri so veliki ali smrtni, drugi so mali.

25. Kdo stori smrtni greh?

Smrtni greh stori, kdor ne uboga Boga v važni stvari, premišljeno in popolnoma prostovoljno.

26. Kaj človek izgubi s smrtnim grehom?

S smrtnim grehom človek izgubi posvečujočo milost, Božje življenje.

27. Kaj je vest in kaj nam pove?

Vest je notranji glas v človeku, ki nam pove, da moramo delati dobro in se varovati hudega.

28. Kaj naroča Bog v prvi zapovedi?

V prvi zapovedi Bog naroča: Veruj v enega Boga, moli ga in samo njemu služi.

29. Kaj pomeni: ne skruni božjega imena?

Pomeni: Spoštuj božje ime in ga ne preklinjaj.

30. Kako posvečujemo Gospodov dan (nedeljo in zapovedan praznik)?

Gospodov dan (nedeljo in zapovedan praznik) posvečujemo tako, da smo pri sveti maši in da ne

opravljamo težkih del.

31. Kaj naroča Bog v četrti zapovedi?

V četrti zapovedi Bog naroča, da moramo starše spoštovati, ljubiti, ubogati in zanje moliti.

32. Kaj naroča Bog v peti zapovedi?

V peti zapovedi Bog naroča: Spoštuj in varuj človekovo življenje, ter ga ne ubijaj (alkohol, kajenje,

mamila, splav, evtanazija ...).

33. Kaj pomeni ne nečistuj?

Ne nečistuj pomeni: Spoštuj človeško telo in ne zlorabljaj spolnosti (prostitucija, pornografija …).

34. Kaj naroča Bog v sedmi zapovedi?

V sedmi zapovedi Bog naroča: Ne kradi tuje lastnine in ne prisvajaj si dobrin na škodo bližnjega.

35. Kaj pomeni: Ne pričaj po krivem?

Ne pričaj po krivem pomeni: Ne laži, govori resnico in jo brani.

36. Kaj naroča Bog v deveti zapovedi?

V deveti zapovedi Bog naroča spoštovati dostojanstvo žene, ohranjati zakonsko zvestobo in družinsko skupnost.

37. Pred čim nas varuje deseta božja zapoved?

Deseta božja zapoved nas varuje pred lakomnostjo in pohlepom po tuji lastnini.

38. Kaj je Bog storil, da bi človeka odrešil?

Da bi človeka odrešil, je Bog obljubil in poslal Odrešenika - Jezusa.

39. Katero ljudstvo si je Bog izbral v stari zavezi, da bi ljudi pripravil na Odrešenikov prihod?

V stari zavezi si je Bog izbral izraelsko ljudstvo.

 

JEZUS KRISTUS NAS ODREŠUJE

40. Kdo je Jezus Kristus?

Jezus Kristus je Božji Sin, ki je pravi Bog in pravi človek.

42. Čemu je Božji Sin postal človek?

Božji Sin je postal človek, da bi nas odrešil.

43. Kje je bil Jezus rojen in kdaj praznujemo njegovo rojstvo?

Jezus je bil rojen v Betlehemu, njegovo rojstvo praznujemo na božič (25. december).

44. Kdo je opisal Jezusovo življenje?

Jezusovo življenje so opisali štirje evangelisti: Matej, Marko, Luka in Janez.

45. Kdo je Jezusov oče in kdo njegova mati?

Jezusov oče je Bog, njegova mati je Devica Marija.

46. Zakaj je Marija Božja Mati?

Marija je Božja Mati, ker je njen sin Jezus pravi Bog.

47. Kdaj je Marija postala naša mati?

Marija je postala naša mati pod križem, ko je Jezus rekel apostolu Janezu: Glej, tvoja mati.

48. Kako je Marija dovršila tek zemeljskega življenja?

Marija je dovršila tek zemeljskega življenja tako, da je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.

49. Kdo je Jezusov krušni oče?

Jezusov krušni oče je sveti Jožef.

50. Kdo so sveta družina?

Sveta družina so Jezus, Marija in Jožef.

51. Koliko je bil Jezus star, ko je začel javno učiti?

Ko je Jezus začel javno učiti, je bil star približno trideset let.

52. S čim je Jezus potrjeval svoj nauk?

Jezus je svoj nauk potrjeval s svojim življenjem in s čudeži.

53. Čemu je Jezus delal čudeže?

Jezus je delal čudeže, da bi ljudem pomagal in da bi ljudje verovali, da je on Bog.

54. Naštej in opiši vsaj tri Jezusove čudeže?                                                                                                                            Poglej v Sveto pismo - evangelije in se po lastni izbiri nauči.

 

55. Kaj je Jezus učil?

Jezus je učil, kako naj živimo, da se zveličamo.

56. Kaj pravi Jezus o molitvi?

O molitvi Jezus pravi: Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi(Mt 18,20).

57. Katera je največja zapoved?

Največja zapoved je: Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem z vso dušo, z vsem

mišljenjem, in vso močjo in svojega bližnjega kakor sam sebe (Mt 22,37-39).

58. Katera je Jezusova nova zapoved?

Jezusova nova zapoved je: Ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil (Jn 13,34).

59. S čim je Jezus najbolj pokazal svojo ljubezen do nas?

Jezus je najbolj pokazal svojo ljubezen do nas s tem, da je za nas daroval svoje življenje na križu.

60. Kje je bil Jezus križan?

Jezus je bil križan na gori Kalvariji – Golgoti – Lobaniji  v Jeruzalemu.

61. Kdaj je Jezus umrl?

Jezus je umrl na veliki petek okrog treh popoldne.

62. Kdaj je Jezus vstal od mrtvih?

Jezus je vstal od mrtvih na veliko noč zjutraj.

63. Komu se je Jezus po vstajenju prikazal?

Po vstajenju se je Jezus prikazal svetim ženam, apostolom in učencem (500 hkrati).

64. Kaj nas uči Jezusovo vstajenje?

Jezusovo vstajenje nas uči, da je Jezus Bog in da bomo tudi mi vstali od mrtvih.

65. Kaj je Jezus naročil apostolom pred svojim vnebohodom?

Pred svojim vnebohodom je Jezus naročil apostolom: Pojdite in naredite vse narode za moje

učence. Jaz sem z vami vse dni do dovršitve sveta.(Mt 28,19-20)

66. Kdaj je Jezus šel v nebesa? Kako imenujemo ta praznik?

Jezus je šel v nebesa štirideseti dan po svojem vstajenju. Praznik imenujemo Vnebohod.

 

67. Kaj pričakujemo ob dovršitvi človeške zgodovine?

Ob dovršitvi človeške zgodovine pričakujemo veličastni prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.

68. Čemu bo Jezus zopet prišel?

Jezus bo zopet prišel, da bo sodil žive in mrtve in vsakemu povrnil po njegovih delih.

 

SVETI DUH NAS POSVEČUJE

69. Kdo je Sveti Duh?

Sveti Duh je tretja božja oseba in Tolažnik, ki ga je Jezus poslal svoji Cerkvi.

70. Kdaj je Jezus poslal Svetega Duha?

Jezus je poslal Svetega Duha petdeseti dan po svojem vstajenju, na Binkoštni praznik.

71. Kaj je Cerkev?

Cerkev je božje ljudstvo nove zaveze, ki jo je ustanovil Jezus Kristus.

72. Kdo vodi Cerkev?

Cerkev vodi Jezus Kristus po Svetem Duhu.

73. Komu je Jezus izročil oblast prvenstva v Cerkvi (vidno oblast)?

Oblast prvenstva v Cerkvi je Jezus izročil apostolu Petru.

74. Kdo je naslednik apostola Petra?

Naslednik apostola Petra je rimski škof, ki mu pravimo papež ali sveti oče(sedaj Frančišek).

75. Kdo je naslednik apostolov?

Naslednik apostolov je zbor škofov, povezanih s papežem (naš škof je Bizjak Jurij).

76. Koliko škofij imamo v Sloveniji? Naštej jih.

V Sloveniji imamo 6 škofij, od tega sta dve nadškofiji; ljubljanska in mariborska. Pod ljubljansko

nadškofijo spadata koprska in novomeška škofija. Pod mariborsko nadškofijo pa spadata celjska

in murskosoboška škofija.

77. Kako Cerkev ponavzočuje in posreduje Kristusovo odrešenje?

Cerkev ponavzočuje in posreduje Kristusovo odrešenje tako, da oznanja Božjo besedo in deli zakramente.

 

 

78. Kaj so zakramenti?

Zakramenti so posebna znamenja Božje ljubezni in bližine (vidna znamenja nevidne božje milosti), ki jih je postavil Jezus Kristus.

79. Kdo deluje po zakramentih?

Po zakramentih deluje Jezus sam.

80. Kaj nam dajejo zakramenti?

Zakramenti nam dajejo Božjo pomoč za krščansko življenje.

81. Katere zakramente prejmemo samo enkrat v življenju?

Samo enkrat v življenju prejmemo krst, birmo in mašniško posvečenje, ker nam ti zakramenti

vtisnejo neizbrisno znamenje.

82. Kako moramo prejemati zakramente?

Zakramente moramo prejemati vredno, to je zadosti pripravljeni.

83. Kateri je prvi in najpotrebnejši zakrament?

Prvi in najpotrebnejši zakrament je sveti krst.

84. Katere grehe izbriše sveti krst?

Sveti krst izbriše izvirni greh in vse grehe, storjene pred krstom.

85. Kaj postanemo pri svetem krstu?

Pri svetem krstu postanemo božji otroci in člani Cerkve.

86. S katerimi besedami je Jezus naročil krščevati?

Jezus je naročil: Pojdite in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina

in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.

87. Kaj je sveta birma?

Sveta birma je zakrament, ki nas z milostjo Svetega Duha utrdi v veri.

88. Kaj nam Sveti Duh podeli pri birmi?

Pri birmi nam Sveti Duh podeli svoje darove.

89. Kaj postanemo pri birmi?

Pri birmi postanemo Kristusovi sodelavci in odgovorni kristjani.

 

 

90. Kako se birmanec pripravi na sveta birmo?

Birmanec se pripravi na sveto birmo tako, da poglobi svojo osebno vero, versko znanje in sodelovanje v Cerkvi.

91. Zakaj ima birmanec botra?

Birmanec ima botra zato, da ga ta z besedo in zgledom navaja h krščanskemu življenju.

92. Kdo more biti birmanski boter?

Birmanski boter more biti zgleden odrasel katoliški vernik.

93. Kako poteka obred svete birme?

Obred poteka takole: Birmovalec položi roko na birmančevo glavo, nato ga na čelu pokriža - mazili

s sveto krizmo. Pri tem ga pokliče po imenu in nadaljuje: (ime) sprejmi potrditev, dar Svetega

Duha. Birmanec odgovori: Amen. Na pozdrav: Mir s teboj, birmanec odgovori: In s tvojim duhom.

94. Kaj je sveta evharistija?

Sveta evharistija (sveta maša) je zakrament Jezusove trajne navzočnosti v Cerkvi.

95. Kdaj je Jezus postavil zakrament svete evharistije?

Jezus je postavil zakrament svete evharistije pri zadnji večerji na veliki četrtek.

96. Kako je Jezus pri zadnji večerji ustanovil daritev svete maše?

Pri zadnji večerji je Jezus vzel v roke kruh in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas.

Nato je vzel kelih z vinom in rekel: To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za

vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

97. Kdaj se ponavzočuje (posedanji), kar je Jezus storil pri zadnji večerji?

Kar je Jezus storil pri zadnji večerji, se ponavzočuje pri vsaki sveti maši.

98. Kako je zgrajena sveta maša?

Sveta maša je zgrajena iz dveh glavnih delov: besednega (ambon) in evharističnega bogoslužje (oltar).

99. Koga prejmemo pri svetem obhajilu?

Pri svetem obhajilu prejmemo Jezusa, pod podobo kruha.

100. Kdaj smemo k svetem obhajilu?

K svetem obhajilu smemo, kadar smo notranje in zunanje pripravljeni.

 

 

101. Kdaj smo notranje in zunanje pripravljeni na sveto obhajilo?

Notranje smo pripravljeni, kadar imamo iskren namen prejeti Jezusa, smo brez velikega

ali smrtnega greha. Zunanje smo pripravljeni, ko smo eno uro tešči, se primerno obnašamo in smo spodobno urejeni.

102. Kolikokrat na dan smemo prejeti sveto obhajilo?

Sveto obhajilo smemo prejeti dvakrat na dan, če smo drugič tudi pri sveti maši.

103. Kaj je sveta spoved?

Sveta spoved je zakrament, s katerim nam Bog odpušča grehe.

104. S katerimi besedami je Jezus apostolom dal pravico odpuščati grehe?

Pravico odpuščati grehe je Jezus dal apostolom z besedami: Prejmite Svetega Duha! Komur

grehe odpustite, so jim odpuščeni; komur jih zadržite, so jim zadržani(Jn 20,22-23).

105. Komu so apostoli izročili pravico odpuščati grehe?

Pravico odpuščati grehe so apostoli izročili škofom in duhovnikom.

106. Kaj je potrebno za dobro spoved?

Za dobro spoved je potrebno: spraševanje vesti, kesanje, trden sklep, spoved in pokora.

107. Kako si izprašamo vest?

Vest si izprašamo tako, da ob Božjih, cerkvenih zapovedih, grešnih nagnjenih… premislimo, v čem smo se

pregrešili v odnosu do Boga, do bližnjega, do stvarstva in do samega sebe.

108. Katerih grehov se moramo spovedati?

Spovedati se moramo velikih ali smrtnih grehov.

109. Kaj je sveto bolniško maziljenje?

Sveto bolniško maziljenje je zakrament, ki posreduje Božjo pomoč v bolezni, trpljenju in starosti ter

odpušča grehe. Če je taka Božja volja bolnika tudi ozdravi.

110. Kako duhovnik podeli zakrament bolniškega maziljenja?

Duhovnik podeli zakrament bolniškega maziljenja tako, da med molitvijo mazili bolnika na čelu in na dlaneh z bolniškim oljem.

111. Kaj je sveto mašniško posvečenje?

Sveto mašniško posvečenje ali sveti red je zakrament, po katerem so izbrani verniki posvečeni za duhovnika.

 

112. Kdo deli zakrament mašniškega posvečenja?

Zakrament mašniškega posvečenja deli samo škof.

113. Kaj je sveti zakon?

Sveti zakon je zakrament, po katerem sta zakonca drug drugemu znamenje Božje ljubezni.

114. Kaj je rekel Jezus o nerazveznosti zakona?

O nerazveznosti zakona je Jezus rekel: Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje (Mt 19,6).

115. Kako zaročenca skleneta sveti zakon?

Sveti zakon skleneta zaročenca tako, da pred duhovnikom ali diakonom in dvema pričama izrazita

svojo privolitev, da si bosta zvesta do smrti.

116. Zakaj zaročenca skleneta sveti zakon?

Sveti zakon zaročenca skleneta zato, ker se ljubita, da se bosta lahko kot mož in žena v ljubezni z Božjo pomočjo dopolnjevala in posredovala otrokom življenje in vzgojo.

117. Kako je razdeljeno cerkveno leto?

Cerkveno leto je razdeljeno na liturgične čase: adventni čas, božični čas, postni čas, velikonočni

čas in na čas med letom.

118. Česa se spominjamo na cerkvene praznike?

Na cerkvene praznike se spominjamo dogodkov iz Jezusovega ali Marijinega življenja ali življenja svetnikov.

119. Kateri je največji krščanski praznik?

Največji krščanski praznik je Velika noč, ko se spominjamo Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja.

120. Kaj je veliki teden?

Veliki teden je teden pred veliko nočjo in se začne na cvetno nedeljo. Vanj spadajo veliki četrtek,

veliki petek, velika sobota in velika noč.

121. Naštej štiri zapovedane praznike?

Božič (25. december),  Sveto Rešnje Telo (10 dni po Binkoštih), Marijino vnebovzetje (15. Avgust), 1. November praznik vseh svetnikov.