Preskoči na vsebino


24.1.2021

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 3. navadna nedelja, 24.1.2021, nedelja Svetega Pisma, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. Isto velja tudi za druge veroučence.

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 25.1.2021

Osek ob 18 + Anica in Stanko Ušaj Vitovlje 63e

Torek 26.1.2021

Ozeljan ob 18h za birmance in njihove družine v čast Svetemu Duhu

Sreda 27.1.2021

Šempas ob 18h + Badalič Katarina Šempas 176

Četrtek 28.1.2021

Ozeljan ob 18h za domovino Ozeljan 31j

Petek 29.1.2021

Osek ob 18h + Anton Vinkler p. n. Marinčič

Sobota 30.1.2021

Šempas ob 8h + Frančiška Žgavec Šempas 6a

4. navadna nedelja, 31.1.2021

Ozeljan ob 7.45 + Govekar Ozeljan 62a

Osek ob 9h za župnijo

Šempas ob 10.30 + v zahvalo za rojstvo in v priprošnjo za varstvo Šempas 173

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi.

 

Z A P I S N I K

srečanja tajnikov ŽPS Škofije Koper dne 16. januar 2021

Srečanje je bilo izvedeno preko spletne platforme ZOOM, s pričetkom ob 9h in zaključkom ob 10,45h.

Prisotni: msgr. dr. Jurij Bizjak, generalni vikar msgr. Slavko Rebec, vikar za pastoralo gospod Ervin Mozetič, in 49 tajnikov ŽPS.

DNEVNI RED SREČANJA:

1. Molitev

2. Beseda gospoda škofa Jurija Bizjak

3. Tema srečanja: Delo članov ŽPS v času Covida in kaj bo z izbiro novih

članov

4. Pogovor

5. Sklep

POTEK SREČANJA

1. Molitev in pozdravni nagovor

Srečanje se je začelo s pozdravnim nagovorom in molitvijo, ki sta ga vodila generalni

vikar Slavko Rebec in vikar za pastoralo gospod Ervin Mozetič.

2. Beseda gospoda škofa Jurija Bizjak

Gospod škof Jurij Bizjak je prisotne uvodoma nagovoril s spodbudnimi besedami in

razmišljanjem o duhovnem življenju v času epidemije. Poudaril je, da vse posledice

epidemije niso tako slabe, da bi živeli v strahu in brez upanja. Vse se zgodi z

razlogom. Vse je v Božjih načrtih in v Božjih rokah. Korona nas je prisilila, da se

zaustavimo in da se zazremo v svoje notranje doživljanje vere, svoj osebni odnos z

Bogom. Zavedati se moramo, da še vedno imamo možnost udeležbe pri sv. maši in

prejemanju zakramentov. Res je, da se zaradi veljavnih ukrepov, lahko sv. maše v

cerkvi udeležujemo le v omejenem številu. Zato pa se lahko kot družina zberemo

bodisi pred TV sprejemnikom ali računalnikom in smo ravno tako deleženi milosti sv.

evharistije. Zavedati se moramo, da sodelovanje pri sv. maši preko spletnih portalov

ali TV ni nič manj vredno. Zato je zelo pomembno, da naše duhovno življenje teče

naprej.

Gospod škof nas poziva, da na epidemijo gledamo na način, kot so to v svojem

letošnjem sporočilu poudarili naši skavti, in sicer da se svet s korono ni spremenil,

ampak nam samo kaže kakšni smo v resnici. Epidemija nam je razodela in nam še

vedno razodeva veliko stvari. Kliče nas k dejanskemu ponotranjenju naše vere, tako

da si prizadevamo odpreti svoja srca Gospodu. Zato je zelo pomembno, da si

pandemijo ne razlagamo kot tragedijo, ampak da si v tem času še naprej in še toliko

bolj prizadevamo izvajati pastoralne aktivnosti, pa čeprav v nekoliko spremenjeni

izvedbeni obliki.

Cerkev je dovolj previdna in upošteva vse ukrepe NIJZ. Zato se gospod škof vsem

tajnikom ŽPS-jev, vsem katehetom, katehistinjam in katehistom, vsem članom

občestva, ki kakorkoli pripomorejo k dejavnemu verskemu življenju v svojih župnijah,

iskreno zahvaljuje za njihova prizadevanja in opravljeno delo za ohranjanje stika med

župnijskim duhovnikom oziroma duhovniki in občestvom ter predvsem za potrpežljivo

razumevanje pomena dane situacije. Poudaril je, da je pomoč, ki jo tajniki in člani

ŽPS-jev nudijo svojim župnijskim duhovnikom, pri podajanju odgovorov župljanom v

zvezi s sprejemanjem novega načina pastorale v času epidemije, nepogrešljiva.

Hkrati nas poziva k razmisleku, kako naj nadaljujemo pastoralo, če se bo trajanje

pandemije še podaljševalo.

Kot kristjani smo soodgovorni drug do drugega, zato moramo biti dosledni pri

upoštevanju predpisanih ukrepov. Hkrati pa se moramo zavedati, da kakor je človeku

za njegovo preživetje pomembna telesna hrana, je pomembna tudi duhovna hrana.

Zato si Cerkev pri državnih oblasteh zelo prizadeva, da se ljudem omogoči tudi

dostop do duhovne hrane. Duhovna hrana je velikokrat še bolj pomembna kot

telesna hrana. Sveto pismo nas uči, da četudi človekovo telo zboli, je sveti Duh tisti,

ki ga drži pokonci. Težava je, če v človeku zboli duh. Gospod škof nas zato poziva,

da se trudimo nadaljevati z vsemi potrebnimi aktivnostmi, da se duhovno življenje v

župnijah nadaljuje (poroke, sv. krsti, sv. birme, …), seveda z ustrezno mero

previdnosti. Ni razloga za strah.

3. Delo članov ŽPS v času Covida 19 in kaj bo z izbiro novih članov

3.1. Delo in poslanstvo članov ŽPS v času epidemije

Gospod Ervin Mozetič, je poudaril, da se moramo zavedati, da je to čas, kot ga ne

poznamo. Zato se moramo še bolj zavedati, da je sedanje stanje priložnost za vse

nas, da spoznamo, da nam je vera pomoč v vsakdanjem življenju. Našo zgodovino

vodi Bog. Zato je za slehernega človeka pomembno, da ohrani povezanost z Bogom.

Molimo za zdravo vero. Le tako bomo lahko spoznali, da je naš Bog zvest, kakor je

bil zvest Izraelcem v izgnanstvu. V molitvi lahko odkrijemo veliko novih lepih stvari.

Vsekakor je ena od teh lepih stvari obnovitev družinskih bogoslužij.

Zato je poudaril pomen družinskih bogoslužij in predvsem zavedanja, da je Bog

prisoten v naših družinah.

V tem času smo tudi dolžni upoštevati navodila naših pastirjev, saj bomo tako

prispevali k hitrejšemu izboljšanju epidemiološke situacije.

Za osebno in občestveno vero, v prizadevanju za medsebojno povezanost, nam

pomaga duhovno obhajilo, ki nam je sedaj že vsem poznano. Vsi smo pozvani tudi k

globljemu osebnemu razmisleku, kaj nam pomeni obisk cerkve. Okrepilo se je versko

življenje v družinah. Dejstvo je, da bo čas epidemije določene stvari postavil na pravo

mesto. Družinska bogoslužja, molitev rožnega venca, …, vse to smo že imeli v

zgodovini Cerkve. Sedaj je pravi čas za okrepitev teh duhovnih navad.

Pomembno je, da nas ne prežame strah, kajti strah ni od Boga. Pri tem naj nam

pomaga tudi geslo gospoda škofa Jurija Bizjak: »Pogum, vse ljudstvo v deželi.«.

Gospod Ervin se je dotaknil tudi situacije duhovnikov v sedanjem času. Duhovniki v

tem času ne doživljajo stresa zaradi preobilice dela, ampak zaradi fizične ločenosti

oziroma omejenega števila srečanj z verniki. Zato nas vse poziva, da poskrbimo za

svoje duhovnike, da se ne bi počutili osamljeni. Podpirajmo jih tako, da jih ne pustimo

same, saj je na sodobnem komunikacijskem področju, veliko duhovnikov nespretnih.

Zato lahko prav laiki naredimo veliko, da se povezanost med duhovnikom in

občestvom ohranja tudi v času epidemije. Pozval nas je tudi k razmišljanju o velikem

zmanjšanju materialnih/denarnih sredstev. Materialni položaj duhovnikov se je v času

epidemije zaradi precejšnjega zmanjšanja števila prihodov vernikov v cerkev precej

poslabšal. Primanjkujejo tudi materialna sredstva, ki so potrebna za nujno

vzdrževanje župnij. Zato smo verniki pozvani k darovanju. Denarna sredstva lahko

nakažemo na TRR župnije (nekatere župnije imajo TRR objavljen na svoji spletni

strani), oddamo v župnijski nabiralnik, darujemo za svete maše. Načinov je veliko.

Z letošnjim letom se je tudi povečal odstotek dohodnine, ki jo lahko namenimo za

delo naše škofije, in sicer na 1,0 %. Do 31. maja 2021 lahko namenimo 1,0 % svoje

dohodnine za delovanje Katoliške cerkve. Več informacij lahko pridobite na naslednji

spletni strani: https://katoliska-cerkev.si/namenite-05-svoje-dohodnine-za-delovanjekatoliske-cerkve. Papež Frančišek nas v svojih poslanicah nagovarja in nam pravi, da je epidemija

pokazala kako smo med seboj povezani, kako skrbimo in poskrbimo drug za

drugega, kako skrbimo za zdravje v svetu, kako si prizadevamo za človeško in

krščansko ljubezen do drugega. Zato korona ni edina bolezen s katero se je treba

boriti. Treba se je boriti tudi proti bolezni sebičnosti, individualizma, da ne gledamo

na druge kot na predmete, ki jih enostavno zavržemo, ko za nas (za naše cilje,

interese in pričakovanja) niso več uporabni. Bog nas ni ustvaril kot predmete, ampak

kot ljudi, ko smo sposobni ljubiti in biti ljubljeni. Čas epidemije je priložnost, da

ponovno spoznamo dostojanstvo vsakega človeka. Verniki smo poklicani in dolžni na

svojega bližnjega gledati kot na brata. Dolžni smo preprečiti kulturo brezbrižnosti po

načelu: »Stvari, ki me ne zanimajo, me ne zadevajo.« Ozdraviti moramo sami sebe in

svet od individualizma.

4

3.2. Izbira novih članov ŽPS

V odgovor na vprašanje, ali naj se izvedejo volitve novih članov ŽPS-jev preko

spletnih aplikacij, je bilo povedano, da je potrebno upoštevati navodila Slovenske

škofovske konference. Glede na epidemiološke razmere so slovenski škofje sprejeli

sklep, da se članom ŽPS podaljša mandat in da bodo volitve za člane ŽPS izvedene

predvidoma jeseni 2021. Do takrat pa se ŽPS v dosedanji sestavi in glede na

razmere redno srečujejo in delujejo (objava iz 27. seje stalnega sveta Slovenske

škofovske konference z dne 11.1.2021: https://katoliska-cerkev.si/27-seja-stalnegasveta-slovenske-skofovske-konference).

Pojavilo se je tudi vprašanje, ali ne bi bilo mogoče namesto izbire izvesti žrebanje

med kandidati, ki so že dali soglasje, da postanejo člani ŽPS. Bili so pomisleki od

tega, da so tudi za apostole žrebali, kot tudi da žrebanje niso volitve. Izpostavljeno je

bilo tudi to, da kandidatov in pisnih privolitev še nimamo po vseh župnijah. Vprašanje

je tukaj tudi statuta ŽPS, ki govori o izbiri članov ŽPS.

Soglasja za člane bodo septembra starejša od enega leta, zato bo potrebno vsa

soglasja obnoviti. G. Ervin na slovenski ravni opozori na dane pobude in o soglasju.

4. Pogovor

Posamezni udeleženci srečanja so predstavili življenje in delo v pastorali domače

župnije v času epidemije in s tem v zvezi tudi zastavili določena vprašanja.

Vprašanja so se nanašala na potek verouka. Izpostavili so, da bi glede na to, da

bomo še verjetno najmanj dva meseca v t.i. lock down-u, potrebovali enotne

smernice kako naj se verouk izvaja preko spletnega portala ZOOM. Posamezniki

menijo, da izvajanje verouka preko ZOOM-a, lahko pripelje do tega, da otroci ne

bodo več prihajali v cerkev. Sprašujejo se kako jih nagovoriti.

Odgovor je podal gospod Slavko Rebec. Navodila za izvajanje verouka in pripravo

katehez daje Slovenski katehetski urad (Urad). Navodila so objavljena na spletni

strani Urada: http://sku.rkc.si/. Obstaja več načinov. Katehisti, ki se čutijo sposobni,

lahko katehezo posnamejo in jo pošljejo veroučencem. Lahko tudi vnaprej pošljejo

veroučencem gradivo (katehezo z vprašanji), da ga doma predelajo in se potem o

tem pogovorijo preko ZOOM-a, ali preko e-pošte, ipd. Ocenjevanje na koncu

veroučnega leta naj poteka na isti način kot je bilo izvedeno lansko leto.

Gospod Slavko Rebec je še povedal, da po mnenju NIJZ, kateheza (torej tudi verouk)

ne spada v krog šolskih dejavnosti, ampak se šteje za obšolsko dejavnost. To

pomeni, da četudi bo Vlada R Slovenije odločila, da se lahko pouk izvaja v šolah, to

ne bo veljajo tudi za verouk. Torej z veroukom v župnijah še vedno ne bomo smeli

začeti, ker se šteje za obšolsko dejavnost.

Gospod Ervin Mozetič je še dodal, da je seznanjen s tem, da so tako otroci kot starši

obremenjeni s poukom preko ZOOM-a. Predlaga, da se župnik kot katehet oziroma

laik kot katehist prizadeva pripraviti katehezo po ZOOM-u na način, da jo bo čim bolj

približal veroučencem in njihovim staršem. Poudaril je, da s tem namenom tudi

pripravlja kateheze in molitve za družinska bogoslužja, katerih osnovni namen je

otroke naučiti moliti. Zato je potrebno spodbujati starše k družinskim bogoslužjem.

Lahko se jih spodbudi tudi, da pošljejo sliko o tem kako so molili doma, napišejo

svoje razumevanje, vprašanja, izkušnje, ipd. Kot kateheti in katehisti se moramo

zavedati, da je potrebno v prvi vrsti spodbujati starše k družinskim bogoslužjem, kajti

le tako bodo otroci lahko razumeli in ponotranjili pomen vere.

Gospod Ervin Mozetič je povedal, da družinska bogoslužja pošilja vsem katehistom

in duhovnikom in da so objavljena na spletni strani Škofije Koper:

https://skofija-koper.si/dokumenti/bogosluzje/druzinsko-bogosluzje/ Če jih želi še kdo

prejemati, prosi naj mu pošlje svoj e-mail naslov.

Na vprašanje, ali bodo birmanci letos sploh lahko imeli ustrezno pripravo na birmo, je

gospod škof Jurij Bizjak pojasnil, da so seznami za birme že pripravljeni. Kmalu bodo

tudi objavljeni na spletni strani naše škofije. Gospod škof je povedal, da se birme

lahko izvajajo tudi bolj pogosto. Nihče ne bo bil brez birme, če bo to želel.

Gospod Slavko Rebec je opozoril tudi na vprašanje nauka Cerkve glede cepljenja

proti nalezljivi bolezni Covid 19.

Gospod škof pravi, da je to zelo pomembno vprašanje. Demonizacija korone ni

potrebna. Osebno jo z lahkoto sprejema. Če že govorimo o Božji kazni, pa čeprav to

ni potrebno, potem je to zdravilna kazen. Tako kot je kazen, ki jo izrečeta oče in

mama v dobrobit svojemu otroku. Pomembno je, da se zavedamo, da ne gre za

maščevanje Boga. Pri tej je spomnil na svetopisemski odlomek iz 4 Mz o zlati kači.

Človek bi moral vsak križ, ki ga zadene, lepo pogledati in premisliti, zakaj je to kar se

mu dogaja koristno za njegovo življenje, kaj mu konkretna okoliščina sporoča za

njegove življenje. S tega vidika je treba gledati tudi epidemiološko situacijo. Zato je

ponovno poudaril, da epidemijo ne smemo razumeti kot maščevanje Boga. Kot

primer je navedel Joba, ki se je zelo jasno zavedal, da brez Gospoda ne more

ničesar storiti. Zato je bistveno, da človek gradi odnos z Bogom.

Na vprašanje glede cepiva proti Covid 19, pa je pojasnil, da po njegovem mnenju na

cepljenje ne smemo gledati kot na nekaj absolutno slabega. Vsako zdravilo oziroma

tableta lahko ima stranske učinke, ampak jo vseeno jemljemo, če nam jo zdravnik

predpiše in če nam pomaga. Gospod škof je povedal, da osebno gleda na cepivo kot

na rezultat znanja in študija znanstvenikov. Zato se ne strinja s trditvijo, da je cepivo

nekaj slabega. Takšno razmišljanje je lahko krivično do znanosti. Slovenska

škofovska konferenca je objavila navodilo glede cepljenja, v katerem napotuje

posameznika, da se glede cepljenja posvetuje s svojim osebnim zdravnikom. Gre za

to, da je potrebna t.i. precepljenost, da bomo lahko imeli bolj sproščene odnose

kakršne smo imeli pred korono.

Glede vprašanja, ali je prejemanje svetega obhajila na roko, enako kot na jezik in

kleče, saj na rokah lahko ostanejo ostanki sv. Rešnjega telesa, je gospod škof

pojasnil, da je prejemanje sv. Rešnjega telesa na jezik in kleče možno v zdravih

razmerah. Sedaj v razmerah epidemije pa, glede na priporočila NIJZ, to ni izvedljivo.

Prav tako meni, da ni toliko pomembna zunanjost, kot to da prejem sv. Rešnjega

telesa prenesemo v svoja srca (ponotranjimo). Vse zunanje oblike je potrebno

okrepiti v svojem srcu. Epidemija nas sili k temu, da se obrnemo v svojo notranjost

doživljanja sv. Evharistije.

Na koncu je gospod Slavko Rebec opozoril tudi na spoštovanje predpisov s področja

varovanja osebnih podatkov oziroma t.i. uredbo GDPR, ko gre za zbiranje osebnih

podatkov pri veroučencih, članih ŽPS, … V nadaljevanju je navedena povezava na

spletno stran, na kateri najdete navodilo glede pravil o varstvu osebnih podatkov:

https://katoliska-cerkev.si/navodilo-za-zupnike-in-redovne-predstojnike-ob-uveljavitvisplosna-uredba-eu-o-varstvu-podatkov

Bilo je izpostavljeno tudi mnenje glede komunikacije preko Zooma, da se je na

Cerkljanskem marsikje zaradi slabih internetnih povezav zelo težko povezati, kaj

šele, da bi imeli kvalitetno vsebino srečanj, bodisi za sejo ŽPS, kot srečanj drugih

skupin.

5. Sklep

Čas epidemije je potrebno razumeti kot čas preizkušnje, ki nas kliče k pravem

odnosu do naše vere in k ponotranjenju našega odnosa z Gospodom, da ne dajemo

prevelike pozornosti zunanjosti.

Kot laiki smo poklicani, da storimo vse, da se ne izgubi stik z župnijo. Ne pričakujmo,

da bodo vse naredili naši duhovniki. Vključimo se v evangelizacijo in povabimo

druge. Pomagajmo našim duhovnikom pri pobudah, ki jih prejemajo od članov ŽPS,

katehetov, cerkvenega občestva. Spodbujajmo ljudi, ki jih srečujemo, da se vključijo v

našo župnijsko skupnost, pogovarjajmo se o vprašanjih o veri, ….

Glede na to, da v času epidemije zaradi omejenega števila vernikov v cerkvi, ne

morejo biti vsi župljani pri obhajanju sv. maše prisotni v cerkvi, je pomembno, da sv.

mašo spremljamo po TV ali preko spleta in skupno molimo v družini in med prijatelji.

Koper, 16.1.2021

Zapisala: Suzana Tokič, Župnija Koper - sv. Marko

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 2. nedelja med letom, 17.1.2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. 

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 18.1.2021

Osek ob 18 + Anton Winkler Vitovlje 31

Torek 19.1.2021

Ozeljan ob 18h + Pisk Stanislav Ozeljan 3

Sreda 20.1.2021

Šempas ob 18h v dober namen

Četrtek 21.1.2021

Ozeljan ob 18h za župnijo Ozeljan 31j

Petek 22.1.2021

Osek ob 18h + Danilo Rijavec Vitovlje 84

Sobota 23.1.2021

Šempas ob 8h + Miro Oberdank Šempas 37a

3. navadna nedelja, 24.1.2021

Ozeljan ob 7.45 za župnijo

Osek ob 9h + Šestič Marija Osek

Šempas ob 10.30 + Danila Mihelj Šempas 193a

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi.

Vsi, ki bi radi pomagali ljudem, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem, lahko denar nakažete na račun, ki ga je odprla Slovenska Karitas. Vsak Eur šteje.

Trr Slovenske karitas, Kristanova 1, Ljubljana: SI56 0214 0001 5556 761, sklic 00 627, namen Potres Petrinja

 

Družinsko bogoslužje 2. navadne nedelje

V današnji Božji besedi bomo srečali dečka Samuela, ki ga je poklical Bog. On pa je odgovoril na

Gospodov klic.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo pa tudi narisana ušesa. Naj bo toliko ušes kolikor je

udeležencev bogoslužja. Vsak v rokah drži svoje narisano uho. Uporabili ga bomo takoj na

začetku bogoslužja.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Jezus se ob morju ustavi….

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Bog kliče tako kot Samuela tudi nas, a večkrat ne slišimo njegove besede. Zgodi se, da

je kdaj tudi ne želimo slišati. Zato h križu polagamo ušesa, saj se zgodi da namenoma preslišimo

Božji glas, ki nas nagovarja k dobremu (položimo narisana ušesa pred križ). Obudimo kesanje,

da bomo pri tej molitvi slišali Boga.

Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in

dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto

Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni, večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji. Dobrotno usliši naše

prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. Po našem Gospodu

Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo svetopisemski odlomek iz 1. Samuelove knjige, ki govori o klicu Samuela

(1 Sam 3,3-10.19)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša

Tiste dni je Samuel spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tedaj je Gospod

poklical Samuela. »Tukaj sem,« je rekel. Tekel je k Éliju in rekel: »Tukaj sem, ker si me klical.«

»Nisem te klical,« je rekel, »vrni se, spi!« Šel je in zaspal. Gospod pa je spet poklical Samuela.

Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, ker si me klical.« »Nisem te klical, moj sin,« je

rekel, »vrni se, spi!« Samuel namreč še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda se mu še ni

razodela.

Gospod pa je spet, tretjič, poklical Samuela. Vstal je, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, ker si me

klical.« Tedaj je Éli spoznal, da Gospod kliče dečka. In Éli je rekel Samuelu: »Pojdi, spi! In če te

bo poklical, reci: ›Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.‹« In Samuel je šel ter zaspal na

svojem prostoru. Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel, Samuel!«

Samuel je rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«

Samuel pa je rastel in Gospod je bil z njim in ni pústil, da bi se katera od njegovih besed ne

izpolnila.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj: Polni zaupanja se obrnimo na Gospoda, naj usliši naše prošnje:

1. Pošlji svoji Cerkvi novih duhovnih poklicev, ki bodo veseli oznanjali tvoj evangelij.

2. Naj mladi radi obiskujejo sveto mašo, verouk in druga srečanja v naši župniji.

3. Blagoslovi naše starše, ki nas podpirajo in nas imajo radi.

4. Naj radi odgovorimo vabilu Jezusa, da gremo za njim.

5. Priporočamo ti vse rajne. Sprejmi jih k sebi, da bodo uživali neminljivo srečo v nebesih.

6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Gospod Jezus! Ti nas kličeš in vabiš, naj radi stopamo po poti za teboj. Usliši vsa naša

dobra prizadevanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Kot družina smo povezani med seboj in združeni z Bogom. V molitvi želimo biti

podobni prvim učencem, ki jim je Jezus naročil naj molijo takole(primemo se za roke):

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Dobri Oče, Napolni nas z Duhom svoje ljubezni, da bomo med seboj vedno

bolj edini. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Ko Jezus je začel učiti….

Družinsko bogoslužje na praznik Jezusovega krsta

Praznik Jezusovega krsta nas živo spominja na naš krst. Takrat se je nebo odprlo tudi nad nami

in tudi nad nami je Bog rekel: Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, nad teboj imam

posebno veselje.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo pa tudi svoje krstne sveče in bela krstna

oblačila(prtiček), ki smo jih dobili pri krstu.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Poslušajte vsi ljudje…

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; Nedelja Jezusovega krsta, 10.1.2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. 

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 11.1.2021

Osek ob 18 + Kosovel Vitovlje 63c

Torek 12.1.2021, Pavlin Oglejski

Ozeljan ob 18h v zahvalo in priprošnjo Šmihel 44

Sreda 13.1.2021

Šempas ob 18h v dober namen Šempas 163a

Četrtek 14.1.2021

Ozeljan ob 18h + Stanko Bavčar Ozeljan 24

Petek 15.1.2021

Osek ob 18h + Winkler Anton Vitovlje 31, pogrebna

Sobota 16.1.2021

Šempas ob 8h za zdravje Šempas 131a

2. nedelja med letom, 17.1.2021

Ozeljan ob 7.45 + starši Ozeljan 112

Osek ob 9h za župnijo

Šempas ob 10.30 + Katarina, Martina in Klavdij Šempas 131a

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi.

Vsi, ki bi radi pomagali ljudem, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem, lahko denar nakažete na račun, ki ga je odprla Slovenska Karitas. Vsak Eur šteje.

Trr Slovenske karitas, Kristanova 1, Ljubljana: SI56 0214 0001 5556 761, sklic 00 627, namen Potres Petrinja

 

Družinsko bogoslužje na praznik Jezusovega krsta

Praznik Jezusovega krsta nas živo spominja na naš krst. Takrat se je nebo odprlo tudi nad nami

in tudi nad nami je Bog rekel: Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, nad teboj imam

posebno veselje.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo pa tudi svoje krstne sveče in bela krstna

oblačila(prtiček), ki smo jih dobili pri krstu.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Poslušajte vsi ljudje…

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Danes je nedelja Jezusovega krsta. Ta praznik nam govori tudi o našem krstu.

Vprašajmo se: Ali poslušamo dobre nauke staršev in sorodnikov? Se ravnamo po njihovih dobrih

nasvetih? Da bomo res njegovi ljubljeni otroci, naj nam odpusti vse, kar smo zagrešili.

Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in

dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto

Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni, večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal Sveti

Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega Sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni

otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. Po našem Gospodu

Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.Vsi:

Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,7-11)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek

Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se

sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo

krstil s Svetim Duhom.« Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v

Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor

golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Po evangeliju vsak prime v roko svojo prižgano krstno svečo in belo oblačilo. Krstno svečo in belo

oblačilo držimo v rokah do konca bogoslužja. Oče ali mama govorita:

Oče ali mati: Prižgana krstna sveča nas spominja na luč vere. Starši in botri smo bili povabljeni,

da ohranimo luč, ki nam je bila zaupana, da bodo naši otroci v Kristusovi luči varno hodili kot

otroci luči in vztrajali v veri. Krstna sveča nam to vabilo danes ponavlja.

Otrok: Belo oblačilo, ki smo ga prejeli pri krstu, je znamenje, da smo postali novi ljudje. Oblekli

smo Kristusa. Belo oblačilo nas vabi, da varujemo svoja srca pred grehom, da bodo čista kot

belo oblačilo.

 

Voditelj: Sedaj bomo izpovedali vero in se odpovedali hudemu duhu. Zatorej vas vprašam:

Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi božjih otrok?

Vsi: Se odpovem.

Voditelj: Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh?

Vsi: Se odpovem.

Voditelj: Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha?

Vsi: Se odpovem.

Voditelj: Verujete v Boga Očeta. vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje?

Vsi: Verujem.

Voditelj: Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz

Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v božji slavi?

Vsi: Verujem.

Voditelj: Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje

grehov, naše vstajenje in večno življenje?

Vsi: Verujem.

Voditelj: To je naša vera, to slovesno izpovedujemo!

Vsi: Amen.

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj: Bratje in sestre! Ko se na praznik Jezusovega krsta spominjamo tudi svojega, ponižno

prosímo nebeškega Očeta:

1. Prosimo te za vse kristjane, da bi iz krstne milosti zajemali moč za življenje po evangeliju.

2. Prosimo te za vse, ki v Cerkvi opravljajo vodstveno službo; naj bodo vedno odprti za

delovanje Svetega Duha.

3. Učenci so šli brez pomislekov za Jezusovim klicem; naj se tudi mi vsak dan znova

zavemo, da nas kličeš po imenu, in ti zvesto služimo.

4. Prosimo te za starše in botre; naj bodo zgledni kristjani, ki v živi veri in dejavnem

krščanskem življenju vzgajajo svoje krščence.

5. Tudi mi smo tvoji ljubljeni otroci; naj čutimo na sebi tvoj ljubeči in usmiljeni pogled tudi

v trpljenju in preizkušnjah.

6. Prosimo te za rajne, ki so z vero, upanjem in ljubeznijo odšli pred nami v večnost;

sprejmi jih k sebi v večno veselje.

7. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

8. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

9. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Naš Bog in Oče! Prosimo te, usliši naše prošnje in nam pomagaj, da bomo, dokler ne

pridemo k tebi, pogumno hodili za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Krst nas vse, ki verujemo v Jezusa, med seboj močno povezuje. Z njim smo postali ena

velika družina bratov in sester, ki ima skupnega Očeta v nebesih. Veselimo se, da pripadamo tej

družini in zato z Jezusovimi besedami prosimo:

 

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Dobri Bog, ponižno te prosimo, naj zvesto poslušamo tvojega Sina, da se

bomo smeli imenovati in tudi bomo tvoji otroci. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Kaj se vam zdi….

Po bogoslužju ugasnemo krstne sveče, krstne prtičke zložimo in si ogledamo fotografije krstov

družinskih članov (če jih imamo) in se o krstu pogovarjamo in poskušajmo si zapomniti, kdaj

smo bili krščeni.

Birmanci naj pogledajo na zavitek: domov in podzavitek verouk, kjer imajo birmanska vprašanja. Ko se navadijo vprašanja in naredijo vse domače naloge naj pride vsak posamznik k meni na obisk. 

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 2. nedelja po Božiču, 3.1.2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži bom drug teden postavil na internetno stran birmanska vprašanja. Učiti se odgovore na pamet so se morali birmanci tudi druga leta ko je bil verouk in so hodili k mašam pa še kaj so delali. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo. 

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 4.1.2021

Osek ob 18 + Jožef Peršič Osek 16

Torek 5.1.2021

Ozeljan ob 18h + Matej Loverčič Ozeljan 37a

Sreda 6.1.2021, Sveti tirje kralji

Šempas ob 18h +Faganel Boris Šempas 33

Četrtek 7.1.2021

Ozeljan ob 18h + Pisk Stanislav Ozeljan 3, pogrebna

Petek 8.1.2021

Osek ob 18 + Ipavec Danilo Osek 19

Sobota 9.1.2021

Šempas ob 8h + Marjan Marinčič Vitovlje 45

Nedelja Jezusovega krsta, 10.1.2021

Ozeljan ob 7.45 v zahvalo za 35 let skupnega življenja Ozeljan 25

Osek ob 9h za župnijo

Šempas ob 10.30 + Humar Vinko Šempas 185

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi.

Vsi, ki bi radi pomagali ljudem, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem, lahko denar nakažete na račun, ki ga je odprla Slovenska Karitas. Vsak Eur šteje.

Trr Slovenske karitas, Kristanova 1, Ljubljana: SI56 0214 0001 5556 761, sklic 00 627, namen Potres Petrinja

 

Družinsko bogoslužje na 2. nedeljo po božiču

Jezus je luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Vsem, ki so ga sprejeli, je dal pravico, da postanejo

Božji otroci. Nekateri pa ga niso sprejeli.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo pa tudi veliko izrezano srce s katerim bomo izrazili

zahvalo za ljubezen.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Glej zvezdice Božje…

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Še vedno se veselimo Jezusovega rojstva. Še vedno se čudimo temu, da je Bog, ki je

velik in mogočen, zaradi nas postal človek, otrok. Če Jezusa nismo navdušeno sprejeli, iskreno

obžalujmo in prosimo odpuščanja:

Otrok: Odpusti, Gospod, ker smo premalo verovali, da nas imaš rad. Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Otrok: Odpusti, Gospod, ker smo raje hodili v temi, kakor sprejeli tvojo luč. Kristus, usmili se.

Vsi: Kristus, usmili se.

Otrok: Odpusti, Gospod, ker smo živeli tako, kakor ne bi nikoli slišali za tvoje zapovedi. Gospod,

usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se. Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni večni Bog, oče luči, razodeni se vsem narodom, da bodo vsi

ljudje spoznali tvoje veličastvo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v

občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18 ali 1,1-5.9-14))

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri

Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in

življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temá je ni sprejela.

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč

pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla,

toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci,

vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,

ampak iz Boga. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo,

veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.

Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je

pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.

Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga

ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Prošnje

Voditelj: Bratje in sestre! Iz svoje neskončne ljubezni, s katero nas ljubi, je Bog poslal na svet

svojega ljubljenega Sina, da bi nas odrešil. Hvaležni ga zaupno prosímo::

1. Jezus, prosimo te, za voditelje narodov, da bi modro vodili ljudi.

2. Jezus, prosimo te, za naše družine, da bi živele iz upanja in vere vate, ki si Ljubezen.

3. Jezus , prosimo te, za osamljene otroke, da bi kljub zapuščenosti čutili, da je Bog njihov

Oče.

4. Jezus, prosimo te, da bomo vedno hvaležni za vse, kar smo prejeli iz tvojih rok.

5. Jezus, prosimo te za modrost, da bi se znali prav odločati.

6. Jezus, prosimo te, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v

naši domovini in njihovih svojcev.

7. Jezus, prosimo te, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Nebeški Oče! Tvoj Sin Jezus Kristus je postal naš brat, ko je po Svetem Duhu postal

človek in se naselil med nami. Prosimo te, usliši naše izrečene in neizrečene prošnje. Po

Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Zdaj eden od otrok vzame v roke veliko srce :

Otrok: Jezus, hvala za tvojo ljubezen. Vsi: Hvala, Jezus.

Otrok: Jezus, hvala za ljubezen naših staršev. Vsi: Hvala, Jezus.

Otrok: Jezus, hvala za ljubezen učiteljev in katehetov. Vsi: Hvala, Jezus.

Tisti otrok, ki drži srce, ga položi na tako mesto, da ga bodo vsi videli.

Voditelj: V molitvi očenaš se zahvalimo Bogu za vse, ki so nam na kakršenkoli način izkazali

svojo dobroto, zlasti pa Jezusu za njegovo ljubezen.

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Gospod, naš Bog, iskreno te prosimo, s svojo močjo očisti naše življenje in

nam izpolni pravične želje. Po Kristusu, našem Gospodu.Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Tam stoji pa hlevček….

Po pesmi si v prijetnem vzdušju podelimo in zaužijemo kruh in sok.

 

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; Sveta Družina, 27.12.2020, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

 

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 28.12.2020

Osek ob 18 Bogu v zahvalo za 70. let življenja

Torek 29.12.2020,

Ozeljan ob 18h v zahvalo in priprošnjo Ozeljan 37

Sreda 30.12.2020

Šempas ob 18h v dober namen Šempas 13c

Četrtek 31.12.2020, šagra sv. Silvestra

Šempas ob 18h + Danila Makuc Šempas 147

Petek 1.1.2021, Srečno Novo Leto, Marija Božja mati

Osek ob 9 + Remec Gabrijela Osek 108

Šempas ob 10.30 + Albina Nardin Šempas 111

Sobota 2.1.2021

Šempas ob 8h + Stanko Gleščič Šempas 41

2. nedelja po Božiču, 3.1.2021

Ozeljan ob 7.45 v zahvalo in priprošnjo Ozeljan 25a

Osek ob 9h + Gleščič Gabrijela Osek

Šempas ob 10.30 + Faganel Boris Šempas 33h

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Božični čas je milostni čas, ko nas praznik Gospodovega rojstva vsako leto spominja, da nas Bog

tako ljubi, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil,

ampak imel večno življenje (prim. Jn 3,17).

Nevidni Bog postane viden, da ga moremo poslušati in posnemati. Bog postane človek zato, da

bi mi živeli Božje življenje. Vsak dan, vsak trenutek nam Bog daje Kristusa, mi pa se moramo po

Kristusu darovati Bogu.

V mnogih naših krajih je lepa navada, da na vse tri svete večere (božični večer, na večer starega

leta in na predvečer Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev) pokropimo in s kadilom

pokadimo domačo hišo (stanovanje) in vse druge prostore, ki so naša last. S tem dejanjem

izpovemo, da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega, da morejo tudi gmotne stvari pomagati k

človekovemu izpopolnjevanju in služenju Bogu, da bo nastal nov svet po posebnem božjem

posegu. Hkrati kličemo božje varstvo v naše vsakdanje življenje.

BLAGOSLOV JASLIC IN DOMA

(I. sveti večer, 24. 12. )

Družinske jaslice in naš dom lahko vsako leto znova blagoslovimo v družini. To opravilo lahko

opravi družina sama tako, da se na božični večer zbere pri jaslicah. Dobro je, da si pripravimo

blagoslovljeno vodo. Če je mogoče, naj otroci vzamejo krstne sveče in jih prižgane držijo med

blagoslovom v rokah. Blagoslov začnemo tako, da se vsi člani zberejo ob jaslicah. Prižgemo

krstne sveče ali druge sveče. Pripravimo blagoslovljeno vodo in kadilo in se dogovorimo kdo bo

blagoslavlja z blagoslovljeno vodo, kdo bo kadil, kdo bo molil in kako po prostorih bo potekal

blagoslov. Za začetek lahko zapojemo kakšno božično pesem (Sveta noč ali Poslušajte vsi ljudje

ali kakšno drugo).Med pesmijo najmlajši otrok da Jezuščka v jaslice. Nato oče ali mati začne z

znamenjem križa:

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Eden od članov družine prebere Božjo besedo.

(Lk 2,15-20)

Berilo iz svetega evangelija po Luku.

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in

poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo,

Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o

tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je

vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in

hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.

Božja beseda.

Vsi odgovorijo: Bogu hvala.

Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku, sicer pa zapojemo ali poslušamo kakšno

božično pesem.

Sledijo prošnje.

1. Gospod Jezus prosimo te za našo župnijo in za vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno

prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivico.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

2. Gospod Jezus prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in

kaznjence.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

3. Gospod Jezus prosimo te za novorojenčke, za otroke vseh starosti in za mladino.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

4. Gospod Jezus prosimo te za vse naše pokojne sorodnike.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

5. Gospod Jezus prosimo te za našo družino, da bi se dobro razumeli in si radi med seboj

odpuščali.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

6. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo lepo v miru praznovali božične praznike.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

Če imamo kakšno posebno prošnjo, jo lahko dodamo.

Nato molimo:

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Očetu.

Sedaj oče ali mama moli blagoslovno molitev:

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se

tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj.

Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Jezusa

Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo.

Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada

sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in

krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V

njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne

bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov

naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem

Gospodu.

Vsi: Amen.

Z blagoslovljeno vodo in s kadilom(z oljko) se najprej blagoslovi jaslice in potem stanovanje,

hišo in okoli hiše. To lahko naredimo v popolni tišini ali molimo desetko rožnega venca (ali

kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali pojemo kakšno božično pesem.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem

govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

BLAGOSLOV DOMA NA STARO LETO

(II. sveti večer, 31. 12.)

Na zadnji dan leta naj bi se družina zahvalila Bogu za vse prejete milosti v preteklem letu in ga

prosila za pomoč v novem. Poleg udeležbe pri zahvalnem bogoslužju v cerkvi, naj bi tudi domá

našli čas za skupno molitev, v katero vključi blagoslov dóma s kropljenjem in kjer je možno tudi

kajenjem (s takšnim kadilom, kot ga uporablja duhovnik v cerkvi).

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo,

blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke

njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo ali glasbo

ali samo z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:

V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Eden od staršev prebere naslednje besedilo ali pove kaj podobnega:

Potekajo zadnje ure starega leta. Ob tej priložnosti se ozrimo v preteklo leto in poglejmo

naš duhovni napredek v dobrem, v modrosti, v odpuščanju, v obisku svete maše, družinske

molitve. Ali smo se res trudili v teh stvareh? Kakšni dogodki so se v tem letu dogodili v naši

družini? Ko se oziramo na prehojeno pot v tihoti kličimo Božjega blagoslova na vse naše

trenutke preteklega leta, na dogodke veselja in radosti, še posebej pa na naše težke, boleče

in trpeče dogodke. Naj pride Božji blagoslov na našo skupno prehojeno pot tega leta.

V tihoti naj vsak zase premisli svoje življenje v preteklem letu in kliče Božjega blagoslova na vse

trenutke in dogodke v tem letu.

Nato eden od članov družine prebere Božjo besedo.

Mt (6,25.31-34)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju

Jezus nam pravi: »Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za

svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Ne skrbite

torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem

sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje

kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti

jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«

Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku. Nato družinski član v imenu vseh moli

naslednjo molitev:

Gospod mojih ur in mojih let. Dal si mi veliko časa. Čas je že za menoj, čas je še pred

menoj. Bil je moj in bo moj in podaril si mi ga ti. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za

vsako jutro, ki ga vidim. Ne prosim te, da mi daš več časa. Prosim te za modrost, da bi vse

ure napolnil.

Prosim te, da bi znal nekaj svojega časa ohraniti za to, kar ni ukaz in dolžnost: nekaj za

tišino in zbranost, nekaj za igro in razvedrilo, nekaj za ljudi ob robu mojega življenja, ki

potrebujejo človeka.

Prosim te za prizadevnost, da svojega časa ne izgubljam, ne zapravljam, ne tratim. Vsaka

ura je kot košček njive: rad bi jo preoral, rad bi v brazde sejal ljubezen, take misli in

besede, ki bodo obrodile sad. Gospod, blagoslovi moje leto!

Nato oče ali mati molita naslednjo blagoslovno molitev, vsi stojijo:

Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse prejete milosti

in vsak trenutek življenja: srečen in manj srečen. Vse to darujemo tebi in te prosimo,

blagoslovi nas, naše življenje in naš dom, da nas bo vse, kar se v njem dogaja in se bo

dogajalo, vodilo k tebi. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Nato oče ali mati pokropita z blagoslovljeno vodo (če je kadilo tudi pokadita) hišo oz.

stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali tako, da med kropljenjem molimo desetko

rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali pojemo

kakšno božično pesem.

Potem vsi skupaj (če med kropljenjem nismo molili) molimo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava

Očetu.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem

govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

BLAGOSLOV DOMA ZA PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA

(III. sveti večer, 5. 1. )

Praznik Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev so naši predniki praznovali kot »tretji božič«

(drugi je bil na staro leto), torej prav tako slovesno kot sam sveti večer. Prav je, da mu tudi

danes posvetimo dovolj pozornosti, saj se Cerkev na ta dan spominja ne le prihoda modrih,

ampak tudi Jezusovega krsta v Jordanu in Jezusovega prvega čudeža v Kani.

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo,

blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke

njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo (Glejte

trije kralji – na melodijo Tam stoji pa hlevček) ali pa kar z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:

V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Nekdo od odraslih moli kratko molitev:

Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi velikimi deli: Modri se po

dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v Jordanu razodeneš kot svojega Sina,

Jezus napravi v Kani prvi čudež. Hvala ti, o Bog za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas

današnji praznik utrdi v veri in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Nekdo od članov družine prebere odlomke iz Svetega pisma.

(Mt 1,1-12)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda

v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da

je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je

vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter

pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle

je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi

voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.« Tedaj je

Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala

zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta.

Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so

se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni

obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili

so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili.

Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah

opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

Po prebrani Božji besedi je nekaj časa tihota, nato pa moli družinski član naslednji Psalm:

(Ps 72, 10-14.17-19)

Psalm 72

Kralji iz Taršíša in z otokov

naj izročajo darove,

kralji iz Sabe in Sebe

naj prinašajo davek.

Vsi kralji naj se mu klanjajo,

vsi narodi naj mu služijo.

Zakaj rešil bo ubogega, ki kliče na pomoč,

nesrečnega, ki nima pomočnika.

Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega,

odrešil bo duše ubogih.

Pred zatiranjem in nasiljem jih bo rešil,

v njegovih očeh bo njihova kri dragocena.

Njegovo ime naj ostane na veke,

njegovo ime naj se širi pred soncem.

V njem naj se blagoslavljajo,

vsi narodi naj ga blagrujejo.

Naj bo slavljen GOSPOD Bog, Izraelov Bog,

ki opravlja čudovita dela, on edini.

Naj bo slavljeno ime njegove slave na veke,

naj se napolni z njegovo slavo vsa zemlja.

Amen in amen.

Oče ali mati moli blagoslovno molitev:

Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z

zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo

te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki

nas potrebujejo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Nato oče ali mati pokropita hišo (stanovanje) z blagoslovljeno vodo in če je mogoče jo tudi

pokadita s kadilom. Vmes lahko molimo ali pa pojemo kakšno pesem. Po obhodu hiše

(stanovanja) se ustavimo pri vhodnih vratih, na katera napišemo s kredo: 20 + G + M + B

+21(letnica). Pri tem oče ali mati prosi:

Kristus, blagoslovi to hišo (stanovanje) in vse, ki v njej(njem) prebivamo. Vsi: Amen.

Obred sklenemo z molitvijo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava očetu. Nato se vsi pokrižajo z

blagoslovljeno vodo. Lahko zapojemo še kakšno božično pesem.

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 4. adventna nedelja 20.12.2020, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Adventna sveta spoved in obhajilo v Oseku bo danes v nedeljo 20.12.2020 ob 15h in naprej. Spovedovanje in obhajilo bo tudi v ponedeljek in torek v Šempasu od 15h dalje. Namenjeno bo za vse tudi za veroučence. Adventno spovedovanje skupaj z obhajilom bo možno samo po predhodnem najavljenem redu in sicer tako, da boste na dan spovedovanja vzeli listek z določeno uro na čakalni listi na oglasni deski v cerkvi. Za vsakega je predvidenih 10. minut. Prosim ne prihajate prej, ne družite se, držite razdaljo in nosite masko. Spovedovali bomo v zakristijah na varnostni razdalji.

Želim vam blagoslovljene božične praznike. Dobremu vse pripomore k dobremu. Tudi to krizo lahko izkoristimo za poglobitev naše vere, medosebnih odnosov in iz nje izidemo duhovno močnejši in bogatejši. Naj nam pri tem pomaga Novorojeno Dete. Bog se je ponižal v človeško življenje, da bi mi prejeli Božje.

4. adventna nedelja, 20.12.2020

Ozeljan ob 7.45 po namenu

Osek ob 9h za župnijo

Šempas ob 10.30 za župnijo

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 21.12.2020

Osek ob 18 V zahvalo za 35 let zakona Vitovlje 45m

Torek 22.12.2020,

Ozeljan ob 18h V čast in priprošnjo sv. Jožefu Ozeljan 24

Sreda 23.12.2020

Šempas ob 18h Za mir in spravo v čast Svetemu Duhu

Četrtek 24.12.2020, sveti večer

Ozeljan ob 17h Bogu v zahvalo in priprošnjo Ozeljan 24a 

Osek ob 18h + g. Bogdan Bric                                                               

Šempas ob 19h v zahvalo Šempas 131

Petek 25.12.20120, Božič

Ozeljan ob 7.45 + Cej Šmihel 13

Osek ob 9 v zahvalo za 35 let zakona Vitovlje

Šempas ob 10.30 + Batič Plešej Mateuž Šempas 156

Sobota 26.12.2020, sv. Štefan

Osek ob 18h + starši Fornazarič Vitovlje 63

Sveta Družina, 27.12.2020

Ozeljan ob 7.45 za zdravje in Božje varstvo Šmihel 19a

Osek ob 9h v zahvalo Vitovlje 83b

Šempas ob 10.30 + Leopolda Cingrle Šempas 41

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

 

Bogoslužje svetega večera

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.


Vsi odgovorimo: Amen.


Eden od članov družine prebere Božjo besedo. (Lk 2,15–20)


Berilo iz svetega evangelija po Luku.


Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
 

Božja beseda.


Vsi odgovorimo: Bogu hvala.


Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku, sicer pa zapojemo ali poslušamo kakšno božično pesem.
 

Sledijo prošnje:


1. Gospod Jezus, prosimo te za našo župnijo in za vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivico.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


2. Gospod Jezus, prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in kaznjence.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


3. Gospod Jezus, prosimo te za novorojenčke, za otroke vseh starosti in za mladino.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.
 

4. Gospod Jezus, prosimo te za vse naše pokojne sorodnike.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


5. Gospod Jezus, prosimo te za našo družino, da bi se dobro razumeli in si med seboj radi odpuščali.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


6. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo v miru in lepo praznovali božične praznike.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


Če imamo kakšno posebno prošnjo, jo lahko dodamo.
 

Nato molimo: Oče naš, Zdrava Marijo, Slava Očetu.


Sedaj oče ali mama oziroma tisti, ki vodi blagoslov, moli blagoslovilno molitev:


Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

Vsi odgovorimo: Amen.
 

Oče ali mati oziroma tisti, ki vodi blagoslov, pokropi z blagoslovljeno vodo jaslice in stanovanje. To lahko stori v popolni tišini ali med molitvijo desetke rožnega venca (ali katere druge molitve, npr. O Jezus blagoslovi me, Sveti angel ...) ali petjem katere izmed božičnih pesmi.
 

Ob koncu vsi drug drugega pokrižamo na čelu, po blagoslovu pa vodja blagoslova reče: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. (vir: ognjisce.si)


 

Navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19
stanje: 18. decembra 2020:

Škofje ordinariji so na seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila 18. decembra 2020, pozdravili odlok Vlade RS o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, z dne 16. decembra 2020 in odpravo prepovedi izvajanje verskih obredov. Obenem so škofje sprejeli nova Navodila. Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom. Odločitev o tem bodo posamezne škofije objavile na svojih spletnih straneh do danes zvečer ob 19.00. Tam kjer bo dovoljeno obhajanje svetih maš z udeležbo vernikov bo potrebno upoštevati nova navodila, ki so dostopna na spletni strani SŠK

Škofje ordinariji so na seji Stalnega sveta SŠK, ki je potekala 18. decembra 2020, pozdravili odlok Vlade RS o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 16. decembra 2020 in odpravo prepovedi verskih obredov. Obenem so sprejeli nova Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19. Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo posamezni škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom. Odločitev o tem bodo posamezne škofije objavile na svojih spletnih straneh v petek, 18. decembra 2020, do 19.00. Kjer bo dovoljeno obhajanje svetih maš z udeležbo vernikov, bo treba upoštevati naslednja navodila:[1]

1.     Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

2.     Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina). 

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

c)     Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.

d)    Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.

e)     Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko. 

f)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

g)    Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.

h)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

i)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

j)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

k)    Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.).

l)      Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti. 

3.     Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).

4.     Škofje ordinariji dajejo duhovnikom v skladu z odlokom Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov z dne 16. decembra 2020 dovoljenje, da 25. decembra mašujejo štirikrat.

5.     Božične polnočnice odpadejo, lahko pa se obhaja božična maša na božični večer (gl. Rimski misal str. 33), in to samo v četrtek, 24. decembra 2020, z zaključkom do 20.00.

6.     Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.

7.     Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra medosebne razdalje med verniki.

8.     Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

9.     Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.

10.  Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

11.  V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

12.  Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

13.  Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.

14.  Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

15.  Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

16.  Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

17.  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.

18.  Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni.

19.  Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

 

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz. odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

Ta navodila začnejo veljati v soboto, 19. decembra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 13. novembra 2020.

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 13.12.2020, 3. adventna nedelja, sv. Lucija, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Dragi starši, dragi otroci!

Koliko časa je že minilo, odkar smo se nazadnje videli! Animatorji že zelo pogrešamo druženje z vami. In ker je praznični čas, čas druženja, topline in ustvarjanja, smo za vas v duhu pričakovanja božiča pripravili Ustvarjalno devetdnevnico, ki bo potekala od srede, 16. 12. do četrtka, 24. 12. 2020 – preko Zoom-a, seveda! Zoom srečanja bodo potekala ob 17h, vsak dan pa bomo sproti pošiljali vse potrebne informacije in skrivne namige o vsebini naslednje delavnice.

Prijave zbiramo do torka, 15. 12. 2020 na e-mail: oratorij.sempas.osek@gmail.com, vendar prijava ni obvezujoča – prideš lahko, ko imaš čas. Vsak dan te bomo veseli!

Adventna sveta spoved in obhajilo v Šempasu bo v soboto 19.12.2020 ob 15h in naprej. V Oseku bo v nedeljo 20.12.2020 ob 15h in naprej. Adventno spovedovanje skupaj z obhajilom bo možno samo po predhodnem najavljenem redu in sicer tako, da boste na dan spovedovanja vzeli listek z določeno uro na čakalni listi na oglasni deski pred cerkvijo. Za vsakega je predvidenih 10. minut. Prosim ne prihajate prej, ne družite se, držite razdaljo in nosite masko. Spovedovali bomo v zakristijah na varnostni razdalji.

Celodnevno spovedovanje od 7h do 19h bo tudi v petek 18. 12. 2020 v Novi Gorici v učilnici.

datum

 

 

Ponedeljek 14.12.2020

V dober namen za bogoslovce

 

Torek 15.12.2020,

V zahvalo Šempas 6a

 

Sreda 16.12.2020

V dober namen

 

Četrtek 17.12.2020

+ Stanko Gleščič Osek 84

 

Petek 18.12.20120

+ Faganel Boris Šempas 33h, pogrebna

Sobota 19.12.2020

+ Zarja Badalič Šempas 6b, pogrebna

 

4. adventna nedelja 20.12.2020

Za župnijo