Preskoči na vsebino


18.4.2021

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 18.4.2021, 3. velikonočna nedelja, začetek tedna molitve za nove duhovne poklice, nedelja božjega usmiljenja, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Birma za tiste, ki bodo pripavljeni, bo v Šempasu v soboto 26.6.2021 ob 10h. Čimprej se mi javite za preverbo znanja in nalog. Najlažje kar po maši v zakristiji.

Obisk maš je dovoljen kot pred zaptrjem.

datum

Kraj, ura in mašni namen

Ponedeljek 19.4.2021

Osek ob 20h vsi pokojni iz družine Ličen Osek 46

Torek 20.4.2021

Ozeljan ob 20h v zahvalo MB za zdravje Ozeljan 47a

Sreda 21.4.2021

Šempas ob 20h + Jelka Oberdank Šempas 140, po maši čaščenje Najsvetejšega

Četrtek 22.4.2021

Osek ob 20h + starši Samotec Vitovlje 52

Petek 23.4.2021

Osek ob 20h za Božje varstvo in zdravje Osek 17

Sobota 24.4.2021

Šempas ob 8h za odvrnitev pandemije po namenu

4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega pastirja

Ozeljan ob7.45 + pater Motore Roman p. n. Šmihel 49

Osek ob 9h + vsi pokojni iz družine Bovcon Osek 6

Šempas ob 10.30 za župnijo

Družinsko bogoslužje za 3. velikonočno nedeljo

Na 3. velikonočno nedeljo začenjamo teden molitve za nove duhovne poklice. Po duhovnikovih rokah smo darovani Bogu in po duhovnikovih rokah se Bog daje nam. V term tednu se posebej želimo zavedati pomena teh rok.

1. Primerno je, da sedemo okoli mize.

2. Na mizo postavimo križ in svečo, ki nas spremlja v velikonočnih dneh. Pripravimo obris rok odraslega člana družine na papirju, jih potem izrežemo. Predstavljajo duhovnikove roke.

3. Primerno je, da začnemo s pesmijo: Jezus naš je vstal od mrtvih…(lahko tudi druga primerna pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen

Voditelj: Ko danes začenjamo teden molitve za nove duhovne poklice, se posebej zavedamo pomena duhovnikovih rok (obrise rok položimo h križu). Vstopimo v to bogoslužje z veliko hvaležnostjo za dar duhovništva in ga prosimo, da nam delivcev Njegovih skrivnosti nikoli ne bo manjkalo. Ker smo se velikokrat premalo zavedali pomena duhovnikovih rok obžalujmo:

Po kratkem molku vsi skupaj izpovemo kesanje.

 

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.

Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.

 

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje. Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Bog, naš Oče, svojemu ljudstvu si vrnil duhovno mladost, naj se zato nenehno raduje. Kakor se sedaj veselimo dostojanstva posinovljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Luku (24,35-48)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek

Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih

Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

 

Prošnje

Voditelj: Dobri Jezus, ti sam si poklical apostole na pot služenja in darovanja. Tudi danes iščeš odprta srca in pripravne roke, ki bi razpele mreže za tvoje kraljestvo. V veri, da je vse v Tvojih rokah, Te prosimo:

 1. Gospod Jezus, prosimo te za sveto Cerkev, papeža Frančiška, vse slovenske škofe, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice ter bogoslovce, da bi jih navdihoval in vodil Sveti Duh.

 2. Gospod Jezus, daj nam moči, odprtosti in iskrenosti, da bi vsi kristjani kot eno Kristusovo telo mogli pričevati svetu Božjo ljubezen.

 3. Gospod Jezus, naj svoje trpljenje in žrtve darujemo, da bi mladi imeli moč za odgovor ter bi pričevali zate z vsem svojim življenjem.

 4. Ogrej srca ljudi v naši župniji, da bi radi molili in se postili za nove duhovne poklice.

 5. Gospod Jezus, v hvaležnosti za vse naše pastirje, ki so svoja življenja darovali za rast Božjega kraljestva, te prosimo, nakloni jim večni mir in pokoj.

 6. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo radi skrbeli za bolnike in jim pomagali.

 7. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

 8. Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Gospod Jezus! Izročamo ti te prošnje in te prosimo, da nas uslišiš v svoji veliki dobroti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Jezus, duhovniki so tisti, ki nam govorijo o tebi in tvojem očetu. Prosimo te, naj bodo duhovniki vedno tvoji, zato zmolimo molitev, ki si jo nas ti naučil:

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Usmiljeni Bog, prenovil si nas s svojimi zakramenti. Varuj in vôdi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu.Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi: Amen. Zapojemo še velikonočno pesem, morda Vse duhovne o Marija Mati ali Ko Jezus je začel učiti …(lahko tudi drugo primerno pesem)


 

Molitev pred kosilom in večerjo v velikonočnem času

 

Voditelj: V Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,

Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja.

Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kri-stusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen

Voditelj: Blagoslovi, Gospod, nas in te darove na naši mizi. Blagoslovi tudi vse, ki se morajo te dni hraniti samo z zdravili in vse, ki jim pomagajo.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

 

 

Vsem želim blagoslovljene velikonočne praznike.

 

Že drugo leto smo prisiljeni praznovati naše največje velikonočne praznike »na daljavo«. Ni nam prijetno toda kaj hočemo. Da ne bodo šli mimo ne da bi se posvetili, ne da bi se osrčili in nadaljevali pot v obljubljeno deželo, ki so nebesa. Izraelci so se na potovanju skozi puščavo Bogu upirali in tisti so pomrli v puščavi. Sprejmimo to kar nam je darovano in se za to zahvaljujmo, tega se veselimo. V vsaki stvari je lahko tudi kaj dobrega. Bog nas lahko spremlja, če mu dovolimo in ga za to prosimo na vseh poteh. Daje nam, potem ko nam jemlje, samega sebe, to je, svoje poveličano večno življenje. Življenje je močnejše od smrti. Praznujmo vstajenje Življenja.

 

Velika Sobota

 

Blagoslov jedil:

Pripravo na Veliko noč so pri nas zaznamovali številni ljudski običaji. Z blagoslovljenim ognjem so v hiši prižgali ogenj, ko so gospodinje pripravljale velikonočne jedi. Povsod so skrbno počistili hišo in okolico, popoldne pa so nesli k blagoslovu velikonočnih jedi. Z Božjim blagoslovom tudi mi stopamo v veselje velikonočnih praznikov.

 

Velikonočni blagoslov prihaja v naše domove tudi z blagoslovljenimi jedmi in ognjem.

Na veliko soboto se Cerkev ustavi ob Gospodovem grobu, premišljuje njegovo trpljenje in smrt, ter v molitvi pričakuje njegovo vstajenje.

 

Tudi letos je obhajanje velike sobote in blagoslov jedil precej drugačno. Lahko pa ga kljub temu naredimo prijetno. Na mizo postavimo svečo, jo prižgemo in ob njej molimo. Obred začnemo z znamenjem križa.

 

Oče: V imenu Očeta…..

Vsi: Amen

Mama: (pripoveduje in stavi v košaro) Pripravili smo:

Šunko (ali drugi kos mesa, ki je podoba Jezusa Kristusa, ki je pravo velikonočno Jagnje, ki je bilo darovano za naše grehe. Spominja nas tudi na velikonočno jagnje, ki so ga Izraelci uživali v spomin na rešitev iz egiptovske sužnosti.

Hren predstavlja žeblje, s katerimi je bil Kristus pribit na križ. Ko okušamo njegovo ostrino, se spomnimo, da je Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja. Grenkoba nas spominja na Kristusovo žejo na križu, ko so mu vojaki podali gobo, namočeno v kis.

Pirhi, ki simbolizirajo kaplje Kristusove krvi in njegovih petero ran, so pa tudi podoba groba in Jezusovega vstajenja. V jajcu se namreč skriva življenje, ki zdrobi lupino in pride na dan. Lupina je podoba skali, ki je zapirala Kristusov grob, a jo je angel ob vstajenju odvalil.

Kruh (ali potica) nas kot znamenje življenja spominja na Kristusove besede o zrnu. ki mora v zemlji umreti, da lahko obrodi sad. Okrogel kruh ali potica ponazarja tudi Kristusovo krono.

Oče: (zmoli blagoslovno molitev)Gospod, vsak dan smo deležni tvojega blagoslova. Te jedi so še posebno znamenje, ki nas na to spominja. Prosimo te, blagoslovi te velikonočne jedi in naj bomo vedno pripravljeni videti tvojo dobroto in jo deliti z drugimi.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu

Oče pokropi jedila z blagoslovljeno vodo.

 

Glede časa, kdaj zauživamo velikonočni žegen,(velikonočna jedila) se držimo družinske tradicije, ki obsega čas med soboto zvečer in nedeljo zjutraj. Gre za čas, ko smo doma zares vsi zbrani. Preden zaužijemo jedila zmolimo! Mama (gospodinja) razdeli najprej kruh in šele nato vse druge jedi; ob jedi pa se pogovarjamo. (Velikonočni zajtrk naj bi na željo škofovske konference bil v nedeljo ob 8h in naj bi ga napovedali zvonovi v naših cerkvah.)


 

Sobota zvečer

 

Voditelj: V imenu Očeta……

Vsi. Amen

 

Voditelj: Gospod Jezus, s svojo lučjo si presvetlil temo smrti. Daj nam ponižno preprostost vere, ki se ne pusti zbegati, če nas pokličeš v ure teme in zapuščenosti, ko se nam zazdi vse vprašljivo. V tem času nam daj dovolj luči, da te ne izgubimo. Dovolj luči, da bomo mogli postati luč drugim, ki so je še bolj potrebni.

Skrivnost tvoje velikonočne radosti, naj kot jutranja zarja obseva naše dni. Pomagaj nam, da bomo res velikonočni ljudje v tej veliki soboti zgodovine. Skozi svetle in temne dni naj veselo gremo naproti tebi, ki se nam bližaš v slavi.

 

Vsi: Amen.

 

Voditelj: Poslušajmo, kaj nam je Kristus prinesel z vstajenjem (Rim 6, 3-5)

 

Nekdo izmed zbranih prebere odlomek, lahko tudi voditelj

Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja.

 

Če je mogoče se pogovorimo o prebranem odlomku.

 

Sledijo prošnje, ki jim na koncu lahko dodamo še druge.

 

Voditelj: Nebeški oče, poslušaj naše prošnje:

 

 1. Gospod, prosimo te za vse tiste odrasle, ki bodo danes krščeni; pomagaj jim, da bi živeli po krstu.

 2. Gospod, pomagaj domačim, sorodnikom in botrom novokrščencev, da bodo te nove kristjane podpirali v veri.

 3. Gospod, tvoja ljubezen naj nas poveže med seboj in s teboj.

 4. Gospod, naj vsi, ki smo bili krščeni kot otroci, poživimo svojo krstno milost.

 5. Gospod, posvečuj vse naše življenje in nas pripelji v veselje nebeškega kraljestva.

 

Voditelj: V spomin našega krsta si preden zmolimo Očenaš prižgimo vsak svojo krstno svečo, in izrazimo hvaležnost za Jezusa, ki hodi z nami.(Prižgemo krstne sveče če jih imamo, drugače pa drugo primerno svečo)

 

Stoje zmolimo očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev:

 

Voditelj: Nebeški Oče, zbrali smo se v tvojem imenu, da se ti zahvaljujemo za tvojo neizmerno dobroto. Po krstni vodi si nam izbrisal grehe in nas napravil za svoje posinovljene otroke. Poslal si nam Svetega Duha, da nas spominja vsega, kar nas je učil tvoj Sin. Za vse to ti iskrena hvala in čast in slava vekomaj.

 

Vsi: Amen.

 

Bogoslužje sklenemo z znamenjem križa.

 


 

Velika noč


 

Velika noč je največji krščanski praznik. V Judovskem velikonočnem obredu je poseben del, ko majhen otrok vpraša očeta družine: »Zakaj je danes tako velik praznik?« In potem oče razloži vsebino praznika, kako so bili Izraelci sužnji v Egiptu in kako jih je Bog po Mojzesu peljal v obljubljeno deželo, kako so pred odhodom zaužili velikonočno jagnje ...

Obred začnemo z znamenjem križa in mogoče s pesmijo Jezus naš je vstal od smrti.

 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina…..

Vsi: Amen

 

Voditelj: Obstajata dve vrsti strahu. Strah vojakov, ki padajo po tleh in strah žena, ki najdejo prazen grob. Angel spodbuja žene: Ne bojte se! ON, ki ga iščete je vstal. To velja tudi za nas. Veselimo se te tolažilne resnice. Ker se tega premalo veselimo, obžalujmo!

 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

 

Vsi skupaj: Vsemogočnemu Bogu in vam bratje in sestre…..

 

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.

Vsi: Amen.

 

Voditelj: Gospod Jezus, daj nam močno in pogumno srce, da ti bomo vedno zvesti in da bomo vedno z veseljem oznanjali resničnost tvojega vstajenja.

Vsi: Amen

 

Voditelj: Poslušajmo poročilo o Jezusovem vstajenju Mr 16,1-7

 

Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija, Jakobova mati, in Salóma kupile dišav, da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle h grobu navsezgodaj, ko je sonce vzšlo. Med seboj so govorile: »Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob?« Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen; in bil je zelo velik. Stopile so v grob in zagledale mladeniča, ki je sedèl na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom, in so se zelo začudile. On pa jim je rekel: »Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen. Ni ga tukaj. Poglejte kraj, kamor so ga položili. Toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru: ›Pred vami pojde v Galilejo; tam ga boste videli, kakor vam je rekel.‹«

 

Če je mogoče se pogovorimo o prebranem odlomku.

 

Sledijo prošnje, ki jim na koncu lahko dodamo še druge.

 

Voditelj: Vse stvarstvo se danes veseli praznika Kristusovega vstajenja. Hvaležni se obrnímo na nebeškega Očeta:

 1. Gospod, prosimo te za vse, ki iščejo smisel in pot svojega življenja, da bi se mogli srečati z vstalim Kristusom.

 2. Za naše družine, da bi nas velikonočno praznovanje utrdilo v zvestobi Kristusu in napravilo srečne.

 3. Za naše birmance in prvoobhajance, naj njihova priprava na zakramente rodi v njihovem življenju bogate sadove.

 4. Za vse, ki so pogreznjeni v trpljenje, bolečine in osamljenost, da bi se lahko pridružili Kristusovemu trpljenju.

 5. Naj bomo vedno orodje vstalega Gospoda.

 6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.

 7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.

 8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

 

Voditelj: Vsemogočni Bog! Z vstajenjem svojega Sina si v Svetem Duhu ves svet prerodil za novo upanje. Naj praznično sporočilo velike noči kar naprej odmeva v našem življenju. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

 

Stoje zmolimo očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev:

 

Voditelj: Gospod Jezus, z radostnim srcem praznujemo tvoje vstajenje. Ko strmimo nad nedoumljivimi skrivnostmi, se ti zahvaljujemo, da si za nas trpel, umrl in vstal od mrtvih. S tem je naše življenje dobilo nov smisel, saj verujemo, da trpljenje mine in da bomo s smrtjo vstopili v novo življenje.

 

Vsi: Amen


 

Bogoslužje sklenemo z znamenjem križa in s primerno pesmijo


 

Velikonočno kosilo

(Ta obred je lahko tudi pred velikonočnim zajtrkom)

Naj praznik v naši družini ne izzveni v prazno. Družinsko mizo pripravimo in okrasimo praznično. V sredi mize naj bo, v lepi spomladanski ikebani, rdeča ali bela sveča, ki je znamenje velike noči. Pred velikonočnim kosilom eden od staršev prižge velikonočno svečo in vodi skupno molitev, ki ji pravimo tudi »Velikonočna molitev«. To molitev molimo vsak dan v velikonočnem tednu do bele nedelje.

Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,

Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja.

Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen

Po molitvi si podamo roke in voščimo: »BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ!«

 

 

 

 

 

Zahvaljujem se župljanom župnije Osek, ki so za župnijo Osek darovali novo albo in Anici Malovščevi, ki je zanjo naredila čipke. Naj dolgo služi bogoslužju. Naj bo mnogo tistih, ki jo bodo oblačili in ki jo bodo pri češčenju Boga gledali.

Oznanila župnij Šempas in Osek; 28.3.2021, Cvetna nedelja, 28.3.2021 Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem in spomin njegovega trpljenja, procesije odpadejo blagoslov zelenja v cerkvi, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ob 16h postno spovedovanje v Oseku. Za vrstni red bomo uporabili listke, ki so na oglasni deski. Spoveduje g. Rafko Klemenčič.

Veliki teden. Omejitev obiska v za praznične maše: V Osku se boste napisali na liste. V Šempasu: veliki četrtek je rezerviran za ŽPS, veliki petek za mašne pevce, velika sobota za ŽGS, velika noč za vse ostale pastoralne sodelavce. Velikonočni ponedeljek je nedeljski urnik in pride lahko še kdo drugi...

datum

Kraj, ura in mašni namen

Ponedeljek 29.3.2021

Osek ob 19h + Badalič Osek 42

Torek 30.3.2021

Ozeljan ob 19h v čast Sv. Duhu za birmance in njihove družine

Sreda 31.3.2021

Šempas ob 19h za pokojnega očeta Šempas 131, po maši čaščenje Najsvetejšega

Veliki četrtek 1.4.2021 , spomin zadnje večerje in postavitev mašništva

Osek ob 18h v priprošnjo za Božje varstvo Osek 4b

Šempas ob 19.30 v zahvalo Šempas 162b, po mašah čaščenje Jezusa v Vrtu Getcemaniju

Veliki petek 2.4.2021, spomin Jezusove smrti

Ob 15h povsod križev pot

Osek ob 18h obredi velikega petka,

Šempas ob 19.30 obredi velikega petka, po mašah čaščenje Jezusa v božjem grobu

Velika sobota 3.4.2021

Blagoslov ognja Šempas ob 7h, Osek ob 7.30

Blagoslov jedil kot lani, če vas bo več tudi okrog cerkva: 13h sv. Peter, 13.30 Osek, 14h sv. Lucija, 14.30 Šmihel, 15h Ozeljan, 15.30 Šempas

ob 20h velikonočna vigilija v Šempasu maša v čast Sv. Duhu za birmance in njihove družine.

4.4.2021 Velika noč, vsem želim blagoslovljene velikonočne praznike

Osek ob 6h + Vinko Ličen Osek 47

Ozeljan ob 9h za duhovnike Ozeljan 60

Šempas ob 10.30 za župnijo

 

Velikonočni ponedeljek je nedeljski urnik:

Ozeljan ob 7.45 v zahvalo in blagoslov

sv. Lucija ob v čast sv. Luciji za zdrave oči

ob 10.30 Šempas za zdravje Šempas 162b

Družinsko bogoslužje 6. postne nedelje – Cvetne nedelje

Na cvetno nedeljo je množica navdušeno pozdravljala Jezusa. Tudi mi imamo v rokah zelenje,

oljke, butare(vsak drži v rokah svoje zelenje).

Na mizi je križ in sveča in vaza, kamor bomo dali zelenje.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Slavi ga, slavi ga…… (lahko pa zapojete tudi kakšno drugo

primerno pesem). Med pesmijo mahamo z zelenjem in na tak način pozdravljamo Jezusa. Po

pesmi bomo blagoslovili zelenje, če se ne moremo udeležiti blagoslova v cerkvi na tak način:

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Danes se spominjamo Jezusovega veselega vhoda v Jeruzalem. Z veliko vero in

pobožnostjo se spomnimo tega zveličavnega vhoda.

Molimo: Vsemogočni Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje.

Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da

bo naše življenje polno dobrih del. Po Kristusu, našem Gospodu! (Zelenje pokropimo z

blagoslovljeno vodo.)

Voditelj: Naš pozdrav naj ne bo samo navaden pozdrav, temveč naj bo to pozdrav Odrešeniku,

saj gre Jezus na križ, da nas odreši.

Priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da se Jezusu zahvalimo za odrešenje.

Po kratkem molku najprej oddamo vsi zelenje v vazo in vsi skupaj izpovemo kesanje.

Voditelj: Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod,

usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje. Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj Sin, naš Odrešenik, učlovečil in

šel v smrt na križu, da bi nam bil zgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo

velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje

vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu (12,12-16)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek. Slovesni prihod v Jeruzalem

Tisti čas je velika množica, ki je prišla na praznik, slišala, da Jezus prihaja v Jeruzalem. Vzeli so

palmove veje, mu šli naproti in vzklikali: »Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem

imenu! In Izraelov kralj!«

Jezus je našel oslička in sédel nanj, kakor je pisano: Ne boj se, sionska hči! Glej, tvoj kralj prihaja,

sedeč na osličjem mladiču.

Njegovi učenci sprva tega niso razumeli. Ko pa je bil Jezus poveličan, so se spomnili, da je bilo to

pisano o njem in da so mu to storili.

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje Prošnje

Voditelj: Jezus nas ima rad in nam želi le najboljše, zato se lahko s svojimi prošnjami vedno

obrnemo nanj:

1. Jezus prosimo te za našega papeža Frančiška, naše škofe in duhovnike: da bi v svoji sveti

apostolski službi še naprej vsem oznanjali tvojo Besedo.

2. Jezus, pomagaj vsem kristjanom, da bi znali biti ponižni, kakor si bil ti ponižen.

3. Jezus pomagaj bolnikom, zlasti tem, ki so oboleli s koronavirusom, da bodo spoznali, da

ima tudi trpljenje svoj smisel.

4. Jezus, naj radi poslušamo tvoj glas in odgovarjamo na tvoje vabilo, da ljubimo Boga in bližnjega.

5. Jezus, prosimo te za vse naše sorodnike, prijatelje in znance, ki so že umrli; zaradi

tvojega vstajenja naj doživijo večno srečo pri tebi.

6. Jezus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.

7. Jezus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih

modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko doda še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Jezus, tebi smo zaupali svoje prošnje, tudi tiste, ki jih nismo povedali na glas. Prosimo

te, usliši jih, da ti bomo hvaležni zdaj in vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Jezus je bil ponižen, zato je med ljudi prinašal mir. To dela tudi danes. Zmolimo Očenaš

z željo, da bi znali biti ponižni in sprejemali njegov mir:

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.


 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Dobri Oče, pomagaj nam, da se bomo znali boriti zoper hudobijo našega srca.

Vedno nas utrjuj v dobrem. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Na križ si šel Gospod, na križ si šel za nas….

 

 

URNIK VEROUKA ZA VEROUČNO LETO 2020/21, vendar imajo ta teden veroučenci, (4-9 razred) samo posamično spoved . Priv pridejo prvi po abecedi. Na pregled prinesejo tudi domače naloge.

 

 1. razred      sreda  ob16h   Miklavčič Marina in Ferdinanda Marinič

 2. razred            torek              ob 16.45             Martina Vulič

 3. razred             torek              ob 15h              g. Joško Tomažič

 4.  razred            ponedeljek      ob 15.30              Milena Černe Vidal

 5.  razred            četrtek            ob17h         Andreja Bregar

 6.  razred            četrtek             ob 16.15             Danijel Bregar

 7.  razred            torek                   ob 16.45          g. Joško Tomažič

 8. razred           torek                      ob 15.45 g. Joško Tomažič

 9.  razred           sreda                  ob 16.45             g. Joško Tomažič

          

 1. dodatni verouk za prvoobhajance vsak prvi ponedeljek ob 17h Suzana Susič.

 

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 21.3.2021, 5. postna – tiha nedelja, začetek radijskega misijona, križev pot po maši in pred njo, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

SPOVED VEROUČENCEV

V tem tednu po tihi nedelji, torej 22.3.2021 in naprej, bom imel spovedovanje veroučencev po urah njihovega verouka. Otroci naj ne pridejo hkrati. Prvi po abecedi priimkov pridejo v začetku ure, zadnji pa čez pol ure. Spovedovanje bo v cerkvi na razdalji z masko. Obenem bom pregledal tudi njihove domače naloge.

Danes ob 16h postno spovedovanje v Šempasu. Za vrstni red bomo uporabili listke, ki bodo na oglasni deski. Spoveduje g. Rafko Klemenčič.

Danes začetek radijskega misijona na radiu Ognjišče. Ob 14:30 križev pot na Vitovlje .

Korona kriza je umestila verouk nazaj v družine, kjer je bil uspešno 1700 let. Upam da se družine skupaj s svojimi otroki zavedate svoje verske odgovornosti. Delavniške maše ob 19h

datum

Kraj, ura in mašni namen

Ponedeljek 22.3.2021

Osek ob 19h vsi + Ličen Osek 47, ob 19.30 Srečanje ŽPS Osek

Torek 23.3.2021

Ozeljan ob 19h v zahvalo in priprošnjo Ozeljan 33

Sreda 24.3.2021

Šempas ob 19h + Jožefa Žagar Šempas 167b

Četrtek 25.3.2021 praznik Marijinega oznanjenja

Šempas + Marijo Bovcon Šempas 33g

Petek 26.3.2021

Osek 19h + Remec Alojz Osek 88

Spovedovanje v Novi Gorici Kristus Odrešenik od 9h do 19h

Sobota 27.3.2021

Šempas ob 8h + Humar in Rajsar Šempas 131a

Cvetna nedelja, 28.3.2021 Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem in spomin njegovega trpljenja

Ozeljan ob 7.45 + Marija in Franc Fornazarič Šmihel 67

Osek ob 9h + Cingrle Dušan Vitovlje 82

Šempas ob 10.30 za župnijo

Ob 16h postno spovedovanje v Oseku. Za vrstni red bomo uporabili listke, ki bodo na oglasni deski. Spoveduje g. Rafko Klemenčič.

Družinsko bogoslužje 5. postne nedelje – Tihe nedelje

Še dober teden časa nam je ostal, da se pripravimo na naš največji praznik, praznik Velike noči

Na mizi je križ in sveča. Pripravimo tudi lonček s prstjo in določeno seme.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Na križ si šel Gospod…… (lahko pa zapojete tudi kakšno

drugo primerno pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: V našem življenju je pomembno tudi darovanje. To pomeni, da ne upoštevamo le sami

sebe in svojih potreb, temveč, da vidimo tudi svojega bližnjega v njegovih potrebah. Jezus nam

je pri tem zgled, saj je iz ljubezni do nas šel celo v smrt. Smo mu zato hvaležni? Se trudimo, da bi

mu bili vsaj malo podobni? Premislimo! Po kratkem molku vsi skupaj izpovemo kesanje.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod. Vsi: Ker smo grešili zoper tebe.

Voditelj: Skaži nam svoje usmiljenje. Vsi: In daj nam svoje rešenje.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje. Vsi: Amen.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: V evangeliju bomo slišali Jezusa, ki pravi: « Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne

umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.« Naj bosta zemlja in seme znamenje, da

želimo biti dobra zemlja in seme, ki obrodi obilo sadu. (V pripravljeno zemljo vsejemo seme in

lonček postavimo zraven križa. Seme naj bo takšno, da bi vzklilo do velike noči in bo lonček

krasil velikonočno mizo in bogoslužje – najprimernejše je žito, fižol…)

Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu (12,20-33)

Prošnje

Voditelj: Bližajo se dnevi, ko bo Gospod sklenil z nami novo in večno zavezo ter položil svojo postavo v naša srca. Z zaupanjem prosímo nebeškega Očeta:

1. Povrni vsem, ki se darujejo za rast Božjega kraljestva.

2. Poplačaj staršem za darovano ljubezen z večnimi darovi.

3. Usmiljeni Oče, ti očiščuješ srca vernih; naj bomo vsi deležni tvojega usmiljenja in odpuščanja.

4. Pomagaj nam, da se bomo znali darovati za svoje bližnje..

5. Gospodar življenja in smrti, od tebe vse prihaja in k tebi se vse vrača; spomni se naših pokojnih in jim nakloni večno srečo pri tebi.

6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.

7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.

8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko doda še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Naš Gospod in Oče, začetnik večnega zveličanja! Ti sprejemaš vsakogar, ki se zateče k

tebi s čistim in iskrenim srcem. Usliši naše prošnje po odrešilnem trpljenju tvojega Sina, ki s

teboj živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Za druge se lahko darujemo na mnogovrstne načine. Tako jer tudi molitev lahko ena

izmed oblik darovanja. V želji, da bi se darovali tudi z molitvijo, molimo, kakor nas je učil Jezus:

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni: Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo

vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Bog, naš Oče, Tvoj Sin se je daroval za nas. Naj mu bomo podobni. Naj

storimo kaj dobrega zlasti tistim, s katerimi živimo. Naj vedno ostanemo udje skrivnostnega

telesa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Kraljevo znamnje križ stoji….

SPOVED VEROUČENCEV

V tednu po tihi nedelji, torej 22.3.2021 in naprej,  bom imel spovedovanje veroučencev po urah njihovega verouka.

Prvi po abecedi priimkov pridejo v začetku ure, zadnji pa čez pol ure ali 45minut. Spovedovanje bo v cerkvi na razdalji z masko.

Obenem bom pregledal tudi njihove domače naloge.

 

RAZPORED  SPOVEDOVANJA

v cerkvi   kristusa  odrešenika

 

Spovedovanje je v učilnici (na hodniku desno).

Potrebno je imeti masko in si razkuževati roke.

 

petek, 26. marca 2021

 

  7. do   9. ure – g. Lojze Kržišnik

  9. do 11. ure – g. Cvetko Valič

11. do 13. ure – g. Jožko Bric

13. do 15. ure – g. Jože Tomažič

15. do 17. ure – g. Lojze Kržišnik

17. do 19. ure – g. Cvetko Valič

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 4. postna nedelja, papeška 14.3.2021, križev pot po maši in pred njo, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Danes popoldne ob 14:30 križev pot na Vitovlje.

Korona kriza je umestila verouk nazaj v družine, kjer je bil uspešno 1700 let. Upam da se družine skupaj s svojimi otroki zavedate svoje verske odgovornosti.                                                                                                                                                                                          Delavniške maše ob 19h

datum

Kraj, ura in mašni namen

Ponedeljek 14.3.2021

Osek ob 19h v čast Svetemu Duhu p. n. Osek 93

Torek 16.3.2021

Ozeljan ob 19h v čast sv. Jožefu v zahvalo

Sreda 17.3.2021

Šempas ob 19h v dober namen Šempas 163a

Četrtek 18.3.2021

Osek ob 19h v zahvalo za zdravje Osek 4b

Petek 19.3.2021, praznik sv. Jožefa, začetek tedna za družine

Osek ob 19h v zahvalo sv. Jožefu Vitovlje 81

Sobota 20.3.2021

Šempas ob 8h Bogu in MB v čast in zahvalo Šempas 38

21.3.2021, 5. postna – tiha nedelja, začetek radijskega misijona

Ozeljan ob 7.45 za župnijo  

Osek ob 9h + Anton Winkler p. n. Ferjančič

Šempas ob 10.30 v čast sv. Jožefu Šempas 167b

Ob 16h postno spovedovanje v Šempasu. Za vrstni red bomo uporabili listke, ki bodo na oglasni deski. Spoveduje g. Rafko Klemenčič.

 

Družinsko bogoslužje 4. postne nedelje –papeške nedelje - Laetare

Če malo pogledamo po okolici, lahko vidimo ljudi, ki se razlikujejo med seboj po zunanjosti,

izobrazbi in še čem. Naš sosed je morda frizer ali vrtnar, morda je soseda učiteljica, trgovka ali

zdravnica in tako naprej. Bi si za kakšen poklic lahko reklo, da je boljši od drugega? Ljudje smo

tako zelo povezani med seboj, potrebujemo drug drugega in vsak na svoj način s svojim

poklicem prispeva k boljšemu življenju.

Za bogoslužje pripravimo fotografijo papeža Frančiška in jo postavimo h križu in sveči.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Oljsko goro tiha noč pokriva… (lahko pa zapojete tudi

kakšno drugo primerno pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Današnja nedelja pred nas postavlja poklic, duhovnika, ki je bil izbran za papeža, kajti

današnja nedelja je papeška nedelja. Zato imamo ob križu fotografijo papeža Frančiška. Na

začetku tega bogoslužja se vprašajmo, kako mi opravljamo svoj poklic: odgovorno ali z

nejevoljo? Spoštujemo ljudi ne glede na njihov poklic? Molimo kdaj za papeža, ki odpravlja

odgovorne in težke naloge?

Po kratkem molku vsi skupaj izpovemo kesanje.

Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in

dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Vsi: Amen.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Molimo. Nebeški Oče, veselimo se, da je tvoj Sin spravil človeški rod s teboj. Pomagaj

svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na

prihodnje praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu

Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu (3,14-21)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek. Bog je poslal svojega Sina, da bi svet odrešil

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti

povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč

svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne

pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet

sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že

sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet

in so ljudje bolj ljubili temò kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela

húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici,

pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.«

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil,

kdor vanj veruje, ampak bi imel večno življenje. Prosímo ga:

1. S svojo močjo in blagoslovom spremljaj našega papeža Frančiška, nam pa pomagajj, da

ga bomo pri njegovem delu spremljali z molitvijo.

2. Prosimo te za papeževe sodelavce, naj mu pomagajo po svojih močeh, da se v odgovorni

službi ne bo čutil osamljenega.

3. Za vse, ki so v vodstvenih službah, tako v Cerkvi kot v družbi, naj jim breme odgovornosti

ne odvzame veselja ob njihovem delu.

4. Pomagaj nam, da bi se v raznih preizkušnjah znali zatekati k tebi.

5. Prosimo te za brezposelne in bolne, ki se sami sebi zdijo nekoristni, naj najdejo smisel

tudi v tej življenjski situaciji.

6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko doda še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Dobri Bog! V Jezusu Kristusu nas neskončno ljubiš in nam pomagaš. Naj današnje

srečanje z njim v daritvi svete maše poveča v nas tvojo milost, da bomo rastli v dobrem in te

vedno bolj ljubili. Po Kristusu, našem Gospodu.Vsi: Amen.

Voditelj: Smo odrešeni in hodimo v luči, zato sedaj hvaležno molimo, kakor nas je učil naš

Odrešenik Jezus Kristus.

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Zdaj pa zmolimo molitev za našega papeža Frančiška:

Gospod, hvala ti, ker si na Petrovo mesto poklical Frančiška, moža tolikšne človeškosti, poguma

in zaupanja vate. Daj, da bi prisluhnili njegovemu povabilu v globlji odnos z Jezusom.

Vsi: Hvala ti, Gospod.

Voditelj: Blagoslavljaj ga v njegovi odprtosti in poklicu, da bi zmogel biti oče vsem narodom in

vsem ljudem. Podpri ga v modrosti, da bi mogel biti orodje miru in ozdravljenja v svetu, ki kriči

po miru in ljubezni.

Vsi: Blagoslavljaj ga, Gospod.

Gospod, prosim te, da navdaš Svetega očeta z močjo, zdravjem, modrostjo in odprtostjo, da bo

še naprej podiral zidove med narodi, skupnostmi in gradil mostove bratstva in povezanosti, da

bomo lahko zaživeli kot svet miru in edinosti.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Odstrani od njega vse zlo in ga zaščiti pred napadi hudega, da bo lahko skupaj s Teboj izpeljal

načrt, ki ga imaš zanj, za našo skupnost in za ves svet. Daj nam željo, da bi ga vsakodnevno

podpirali v molitvi in skupaj z njim, z dejanji ljubezni, gradili boljši jutri za cel svet.

Vsi: Varuj ga, Gospod.

Voditelj: Molimo. O Bog, ti razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na svet. Razsvetli naša srca s

svojo milostjo, da bodo vse naše misli tebe vredne in te bomo iskreno ljubili. Po Kristusu, našem

Gospodu. Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Angelci vsi prihitite….(zlasti kitico – Varuj svetega očeta, škofe in

duhovnike…..)

Oznanila župnij Šempas in Osek; 3. postna nedelja 7.3.2021, križev pot po maši in pred njo, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Danes popoldne ob 14:30 križev pot na Vitovlje.

Korona kriza je umestila verouk nazaj v družine, kjer je bil uspešno 1700 let. Upam da se družine skupaj s svojimi otroki zavedate svoje verske odgovornosti.

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 8.3.2021

Osek ob 18h v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje Vitovlje 20a

Torek 9.3.2021

Ozeljan ob 18h v zahvalo za zdravje Šmihel 18d

Sreda 10.3.2021

Šempas ob 18h + Gleščič Miroslav p. n. prijateljev

Četrtek 11.3.2021

Ozeljan ob 18h v čast Svetemu Duhu za birmance in njihove družine

Petek 12.3.2021

Osek ob 18h + Faganel Vitovlje 45i

Sobota 13.3.2021

Šempas ob 8h + Nardin Flavij Šempas 38c

4. postna nedelja, papeška 14.3.2021

Ozeljan ob 7.45 za župnijo  

Osek ob 9h + Anton in Katarina Košuta Vitovlje 62

Šempas ob 10.30 + Margerita Čermelj Šempas 31

 

Družinsko bogoslužje 3. postne nedelje

Današnji evangelij nam govori, kako se je Jezus zavzel za tempelj in ga očistil vseh prodajalcev in

menjalcev. Tudi mi smo po krstu postali svetišče Svetega Duha. To pomeni, da nosimo Boga v

svojem srcu, v sebi in njegovo ljubezen prinašamo drug drugemu. Deset zapovedi nam pomaga

pri uresničitvi te naloge.

Za bogoslužje pripravimo metlo, ki je naslonjena na mizo, kjer je križ in sveča.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Živo verjem Jezus v te… ( zlasti odpev, srce moje naj bo

tvoje; lahko pa zapojete tudi kakšno drugo primerno pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Dnevno za čiščenje največkrat uporabljamo metlo. Kakšen simbol je zame metla?

Obstajajo pregovori o metli: Nova metla dobro pometa…Pometati pred svojim pragom…. Kako

dobro dé, če je soba sveže očiščena…Katere kotičke v moji „hiši življenja“ bi moral/a temeljito

očistiti? Kaj želim v tem postnem času v mojem življenju na novo urediti?

Deset zapovedi so nam v pomoč za vsakdanje življenje: v šoli, doma,…., kjerkoli smo. Premislimo

ali smo jih izpolnjevali. Položimo pred Jezusa vsa naša dobra dela, pa tudi naše napake in

pomanjkljivosti. Pogovorimo se katero zapoved smo v tem tednu največkrat prelomili?

(Voditelj spodbudi k razgovoru in našteje nekaj zapovedi. )

Po pogovoru in kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Voditelj: Jezus, potrebujemo te, ker smo slabotni, radi bi delali dobro, pa se naša dejanja vse

prevečkrat sprevržejo v slaba. Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Jezus, potrebujemo te, ker smo žalostni in potrti, kadar ne gre vse po naših načrtih.

Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Jezus, potrebujemo te, ker bližnje premalo spoštujemo in se ne trudimo dovolj, da bi

jih razumeli. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem

obhajali to bogoslužje. Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. O Bog, vir usmiljenja in vsega dobrega, poučil si nas, da se s postom, molitvijo

in dobrimi deli očiščujemo grehov. Ko priznavamo svoje slabosti, in vemo, da smo krivi, te

prosimo: nenehno nas dvigaj, saj si usmiljen. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki

s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu (2,13-25)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil

Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov,

ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz

templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem

golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi

učenci so se spomnili, da je pisano: ›Gorečnost za tvojo hišo me použiva.‹ Judje so mu rekli:

»Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš takó delati?« Jezus jim je odgovóril in rekel: »Podrite

ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta

tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa je govóril o templju svojega telesa.

Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govóril o tem, in verovali so Pismu in

besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli

verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse

poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v

človeku.

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj: Nebeški Oče nam je v svojem Sinu Jezusu Kristusu postavil novo svetišče, v katerem

se srečujemo z njim. Prosímo ga:

1. Gospod, naj Cerkev vedno širi in oznanja tvojo ljubezen..

2. Gospod, pomagaj bolnim in trpečim.

3. Gospod, dal si nam zapovedi. Pomagaj nam, da jih bomo izpolnjevali.

4. Gospod, naj bomo vedno tvoje priče, da bomo tako drugim kazali pot do tebe.

5. Gospod, naše pokojne sorodnike, prijatelje in znance sprejmi k sebi v nebo.

6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko doda še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Gospod, naš Bog! Bodi naša moč in modrost, da se bodo iz naših src dvigale k tebi

pristne prošnje in zahvale. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Voditelj: Bog nam daje tisto, kar resnično potrebujemo, naša naloga pa je, da to z veseljem

sprejmemo. S hvaležnim srcem mu kličimo:

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Usmiljeni Oče, ti nam odpuščaš naše grehe. Pomagaj nam, da bomo znali

tudi mi odpuščati svojim bratom in sestram. Po Kristusu, našem Gospodu.Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Oljsko goro tiha noč pokriva….(ali kakšno drugo primerno pesem)

V tem tednu pokažimo gorečnost za Božjo hišo tako, da kot družina obiščemo cerkev in skupaj

zmolimo morda križev pot, ali vsaj kakšno postajo križevega pota ali pa na kakšen drug način

pokažemo, da imamo Jezusa, ki biva v cerkvi radi.

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 2. postna nedelja, 28.2.2021, križev pot po maši in pred njo, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Danes popoldne ob 14:30 križev pot na Vitovlje.

Korona kriza je umestila verouk nazaj v družine, kjer je bil 1700 let. Upam da se družine skupaj s svojimi otroki zavedate svoje verske odgovornosti.

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 1.3.2021

Osek ob 18h v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje in zdravo pamet Vitovlje 81

Torek 2.3.2021

Ozeljan ob 18h + Alojzija Terčič Ozeljan 47

Sreda 3.3.2021

Šempas ob 18h v čast sv. Jožefu Šempas 33a

Četrtek 4.3.2021

Ozeljan ob 18h + Govekar Ozeljan 62a

Petek 5.3.2021

Osek ob 18h + Toni Winkler Vitovlje 31

Sobota 6.3.2021

Šempas ob 8h + Jelka Cigoj Šempas 38c

3. postna nedelja 7.3.2021

Ozeljan ob 7.45 + Gleščič Miroslav p. n. prijateljev  

Osek ob 9h + Marija Šestič Osek 30

Šempas ob 10.30 za župnijo

Preprosta moč jutranje molitve

Kot številni ljudje sedanje dobe tudi sam najprej vzamem v roke telefon, ko se zbudim. Temu sledi nekaj dragocenih minut (ali celo ur), ki jih zapravim s tem, ko pogosto prebiram negativno vsebino, ki sega vse od plehkih puhlic na družbenih omrežjih do tragedij, ki jemljejo upanje. 

Ta grenki priokus, s katerim začnem dan, me spremlja tudi v preostanku dneva. Pri sebi pogosto zaznavam negativna občutja in nerazložljivo slabo razpoloženje. To sicer ni vedno očitno, toda takšen strupen začetek dneva me odvrne od iskrenega veselja nad novim dnem in njegovo pozitivnostjo. 

Takšna je bila dolgo časa moja jutranja rutina. Vse dokler me nekega jutra ni prebudila izrazito neprijetna nočna mora in sem se odločil, da z molitvijo odženem slabe vibracije. Šele tedaj sem spoznal, kakšno moč prejmem, če začnem dan z molitvijo in kakšno razliko lahko ta naredi. 

Štiri spoznanja o jutranji molitvi

Le po nekaj dneh sem opazil, da drugače dojemam moje dneve, zato sem se odločil, da molitev postane prednostni sestavni del moje jutranje rutine. Lagal bi, če bi dejal, da jo vsak dan dosledno opravljam. Toda bolj discipliniran kot postajam, bolj jasne postajajo prednosti teh jutranjih srečanj z Bogom. Te koristi želim deliti z vami.  

1. Dajejo priložnost za izražanje hvaležnosti 

»Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.« Filipljanom 4:6–7 

Jutranja molitev mi daje priložnost, da se zahvalim Bogu za številne čudovite stvari, ki jih je storil; podaril mi je življenje, podarja mi nove priložnosti, ki dajejo mojemu življenju smisel. Medtem ko se zahvaljujem, še bolj jasno razločim, za kaj vse sem lahko hvaležen

Ko tako začnemo dan, zmanjšamo možnosti za to, da bi ga pokvarili občutki nezadostnosti in da se nikoli nič ne izide. 

2. Obnavljajo upanje 

»Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili v môči Svetega Duha polni upanja.« Rimljanom 15:13 

Preden sem začel z jutranjimi molitvami sem imel velike boje zaradi nenehnega temnega oblaka strahu in brezupa, ki je ves dan lebdel nad menoj.

Nič čudnega ni, da se tako počutimo, če začnemo dan z gledanjem video posnetkov o neki globalni katastrofi ali se hranimo s prazno zabavno vsebino. 

Molitev mi je pomagala okrepiti vero in obnoviti upanje v Božjo moč. Opominja me, da je Bog glavni ne glede na to, kako kaotične so razmere. 

3. Opominjajo me, da nisem sam 

»Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj GOSPOD, tvoj Bog.« Jozue 1:9 

V bitko nihče ne odkoraka sam. Ko vsako jutro molimo, nas to spomni na vojsko podpore, ki jo imamo v Bogu, Jezusu Kristusu in Svetem Duhu. To je prava sanjska ekipa. 

Jutranja molitev ob začetku dneva mi je pomagala v boju s tesnobo in negotovostjo. Ne glede na to, s kakšnimi težavami ali izzivi se spopadam v tem dnevu, vem, da nisem sam. 

4. Krepijo mojo duhovno povezanost 

»Ne imej drugih bogov poleg mene!« 2 Mojzes 20:3 

Ob pogledu na preteklost ugotavljam, da mi je jutranja molitev pomagala okrepiti mojo duhovnost in povezanost z Bogom. Ker namesto družbenih omrežij ali virov novic izberem Boga, ko se zjutraj zbudim, sem svoj razum in srce naučil, da na prvo mesto postavita Boga. 

Morda se to sprva zdi plehko ali banalno, zlasti če najprej pet minut molite in si nato ogledate 20-minutni video posnetek. Toda ta odločitev vseeno ima pomen, saj pokaže, da ste Boga pripravljeni postaviti na najpomembnejše mesto v življenju. 

Koristi, če potegnem črto

Lepota jutranje molitve je v tem, da jo lahko opravimo kadarkoli. Lahko je popolna pobožnost z globokim premišljevanjem in molitvijo. Lahko je tudi samo kratka beseda zahvale Bogu za življenje ter prošnja za Njegov blagoslov in vodstvo v dnevu

Piše Operando

 

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 1. Postna nedelja 21.2.2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Danes popoldne ob 14:30 križev pot na Vitovlje.

Križev pot k Materi Božji na Vitovlje bo v postu vsako nedeljo popoldne. Pričetek ob 14:30 pri kapelici v Vitovljah. V trenutnih razmerah lahko gre skupaj največ 10 udeležencev. Če nas bo več bomo šli v ločenih skupinah z nekaj razmika. 

Počastimo trpečega Jezusa, spoznajmo Njegovo ljubezen, da dobimo nekaj milosti in moči za življenje!

Pripravo na krst bomo začeli jutri 22. 2.2021 ob 19h v Šempasu. Krst bo predvidoma na belo nedeljo ali po dogovoru.

Veroučenci 9. razreda dobijo pri delavniški sv. maši ključek z 72. kratkimi filmi, ki podpirajo pripravo na birmo. Filmi so na voljo tudi drugim za 20 eur. Veroučenci jih dobijo brezplačno namesto seminarja, ki je odpadel.

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 22.2.2021

Osek ob 18h Bogu in MB v zahvalo in priprošnjo Vitovlje 62a

Torek 23.2.2021

Ozeljan ob 18h + Radomir Pavlin Ozeljan 47

Sreda 24.2.2021

Šempas ob 18h v čast in priprošnjo sv. Jožefu Šempas 163

Četrtek 25.2021

Ozeljan ob 18h v zahvalo za zdravje Ozeljan 49

Petek 26.2.2021

Osek ob 18h + Ažman Jože Vitovlje 63d

Sobota 27.2.2021

Šempas ob 8h + Vinko Humar Šempas 185

2. postna nedelja, 28.2.2021, križev pot po maši in pred njima

Ozeljan ob 7.45 + g. Joško Berce p. n.

Osek ob 9h + Vincencij Rus Vitovlje 81

Šempas ob 10.30 za župnijo

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. Isto velja tudi za druge veroučence. Ob obisku opravijo tudi spoved.

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo… Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi. Vabljeni zlasti k delavniškim sv. mašam, kjer nas bi bilo lahko več.

Katehumenat – je priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in birme. Pripravlja se nova skupina, ki se bo začela srečevati v nedeljo, 21. februarja ob 17. uri po Zoomu. Kateri dan in ob kateri uri bodo nadaljevali, se bodo dogovorili. Katehumenat bo vodil g. Lojze Kržišnik iz Nove Gorice.

Povezava: Join Zoom Meeting  https://us02web.zoom.us/j/85460870768

 

Družinsko bogoslužje 1. postne nedelje

 

Vstopili smo v štiridesetdnevni postni čas. Povabljeni smo, da ga preživimo v spokornosti,

odpovedi in premišljevanju Jezusovega trpljenja ter se tako dobro pripravimo na veliko noč. Na

začetku postnega časa nam Božja beseda govori o Jezusu, ki je odšel v puščavo, se postil

štirideset dni in štirideset noči ter doživljal skušnjave.

Za bogoslužje pripravimo čokolado, računalniško miško, delovni zvezek in trnje.

Na mizi je križ in prižgana sveča.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Oljsko goro tiha noč pokriva… ( lahko tudi kakšno drugo

primerno pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Otrok: (V rokah drži čokolado) Jezus, s čokolado v roki te prosim, da nam v tem postnem času

pomagaš, da bomo stvari radi delili z drugimi (čokolado položi otrok h križu).

Otrok: (V rokah drži računalniško miško v roki) Jezus, z računalniško miško v roki te prosim, da

bi se znali v postnem času vsaj občasno odpovedati igranju računalniških igric in gledanju

televizije ter si tako pridobili čas za druženje in pogovor z domačimi(računalniško miško otrok

položi h križu).

Otrok: (V rokah drži delovni zvezek) Jezus, z delovnim zvezkom v roki te prosim, da nam

pomagaš, da bomo redno in skrbno delali domače naloge (delovni zvezek otrok položi h križu).

Mama: (V rokah drži trnje) Jezus, trnje nas spominja na tvoje trpljenje. Prosim te, da bi se

zavedali, da so naše slabosti in naši grehi tvoja največja bolečina (trnje odloži h križu).

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se

bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem

obhajali to bogoslužje. Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, daj nam, da se bomo v svetem postnem času bolj in bolj

poglabljali v Kristusovo skrivnost odrešenja in da se bomo resnično spreobrnili. Po našem

Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje

vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,12-15)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Jezusa satan skuša in angeli mu strežejo

Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil

je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo.

Oznanjal je Božji evangelij in govóril: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo.

Spreobrnite se in vérujte evangeliju!«

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

 

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj: Postni čas nas kliče k duhovni prenovi in bolj zvesti hoji za Kristusom. Ker se

zavedamo svoje nemoči in omahovanja, se z zaupanjem obrnimo k nebeškemu Očetu in ga

prosimo:

1. Za svetne in cerkvene voditelje, naj poslušni Božji besedi delajo v blagor vsega ljudstva.

2. Za našo župnijo, da se bo odzvala klicu postnega časa in se duhovno prenovila.

3. Za bolne, trpeče in osamljene, daj jim moči, da bodo pogumno prenašali križ svojega

življenja in ne bodo obupali.

4. Za našo družino, da bomo v postnem času več molili, da bomo pomagali ljudem v stiski

in se znali odpovedati stvarem, ki jih nujno ne potrebujemo.

5. Za naše rajne, sprejmi jih k sebi v varno zavetje.

6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Dobri Oče, vse to te prosimo, ker verujemo in zaupamo vate. Po Kristusu, našem

Gospodu.. Vsi: Amen.

Voditelj: Živimo v izobilju, zato si težko predstavljamo, da na svetu obstajajo ljudje, ki se zaradi

revščine borijo za življenje. Zmolimo očenaš s prošnjo, da bi se zavedali, da nas postni čas vabi k

odpovedi in darovanju potrebnim.

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike…

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Voditelj: Molimo. Dobri Oče, prosimo te, hrani našo vero, oživljaj upanje in vnemaj ljubezen.

Uči nas hrepeneti po njem, ki je živi in pravi kruh, in pomagaj nam živeti po vsaki besedi,

ki prihaja iz tvojih ust, ki daje resnično življenje in živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Na križ si šel Gospod, na križ si šel za nas….

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 6. navadna nedelja, 14. 2. 2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Pripravo na krst bomo začeli čez 8 dni: 22. 2.2021 ob 19h v Šempasu. Krst bo predvidoma na belo nedeljo ali po dogovoru.

Veroučenci 9. razreda dobijo pri delavniški sv. maši ključek z 72. kratkimi filmi. Filmi so na voljo tudi drugim za 20 eur. Veroučenci jih dobijo brezplačno namesto seminarja, ki je odpadel.

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 15.2.2021

Osek ob 18h + starši Živec in Ipavec Vitovlje 83b

Torek 16.2.2021

Ozeljan ob 18h Vrban Martin Šmihel 18

Sreda 17.2.2021, pepelnica začetek postnega časa

Šempas ob 18h + starši Rijavec

Četrtek 18.2021

Ozeljan ob 18h + Alojz, Milka in Zvonko Živec Ozeljan 107

Petek 19.2.2021

Osek ob 18h + za pokojne Vitovlje 86

Sobota 20.2.2021

Šempas ob 8h za župnijo

 1. Postna nedelja 21.2.2021

Ozeljan ob 7.45 + Mervič Šmihel 33

Osek ob 9h v čast Svetemu Duhu in MB za telesno in dušno zdravje Vitovlje 83b

Šempas ob 10.30 + Markočič Pepca Šempas 43a

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. Isto velja tudi za druge veroučence. Ob obisku opravijo tudi spoved.

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo… Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi. Vabljeni zlasti k delavniškim sv. mašam, kjer nas bi bilo lahko več.

Katehumenat – je priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in birme. Pripravlja se nova skupina, ki se bo začela srečevati v nedeljo, 21. februarja ob 17. uri po Zoomu. Kateri dan in ob kateri uri bodo nadaljevali, se bodo dogovorili. Katehumenat bo vodil g. Lojze Kržišnik iz Nove Gorice.

Povezava: Join Zoom Meeting  https://us02web.zoom.us/j/85460870768

 

 

Družinsko bogoslužje 6. navadne nedelje

 

Veseli smo se zbrali k današnjemu bogoslužju. Prisluhnimo danes Jezusu, ki sprejema bolnike in

jih ozdravlja. Na mizi je križ, prižgana sveča.

Pripravimo tudi bel prtič in umivalnik z vodo.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Zvonovi zvonijo, premilo pojo… ( lahko tudi kakšno drugo

primerno pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Mama: (V rokah drži umivalnik z vodo in ga po besedah odloži na kraj, ki je vsem viden) Jezus, ti

si učencem umil noge in jim tako pokazal, kako jih imaš rad. S tem si poučil tudi vse nas, kako

naj se imamo radi in si med seboj pomagamo. Naj ta umivalnik z vodo postane vabilo za vse nas,

da te bomo posnemali in tudi sami pomagali bolnikom in ostarelim med nami.

Oče: (V rokah drži bel prtič in ga po besedah odloži v bližino križa in sveče) Jezus na križevem

potu si bil nadvse vesel Veronike, ki ti je s prtom obrisala obraz. Začutil si njeno ljubezen in skrb,

zato si ji v hvaležnosti v prt odtisnil svoje obličje. Naj ta beli prtič postane klic vsem nam, da

bomo tudi mi postajali vedno bolj pozorni do vseh trpečih, ki živijo v naši okolici. Daj nam moč,

da jim bomo radi pomagali in jim tako lajšali trpljenje.

Voditelj: Jezus prosimo te, sprejmi nas in nas ozdravi vseh grehov in njihovih posledic.

Voditelj: Jezus, potrebujemo te, ker smo slabotni, radi bi delali dobro, pa se naša dejanja vse

prevečkrat sprevržejo v slaba. Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Jezus, potrebujemo te, ker smo žalostni in potrti, kadar ne gre vse po naših načrtih.

Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Jezus, potrebujemo te, ker bližnje premalo spoštujemo in se ne trudimo dovolj, da bi

jih razumeli. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem

obhajali to bogoslužje. Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. O Bog, sam praviš, da rad prebivaš pri ljudeh, ki so čistega in iskrenega srca.

Pomagaj nam tako živeti, da boš mogel ostati med nami. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,

tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,40-45)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Jezus ozdravi gobavca

Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.«

Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe so

takoj izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven in mu rekel: »Glej,

da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je

zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in

pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni mogel več javno v mesto, ampak je bival zunaj

na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj: Jezus, ti vidiš naše potrebe in veš za naše stiske. Ti razumeš našo bolečino in naše

klice. Zato ti v zaupanju izročamo svoje prošnje:

1. Jezus, izbral si svetega očeta, škofe in duhovnike, da vodijo tvojo Cerkev. Podari jim

zdravje, da jo bodo zmogli voditi tako, kot ti hočeš.

2. Jezus, ohranjaj pri zdravju naše starše, učitelje in vzgojitelje, da nam bodo trdna opora v

življenju.

3. Jezus, tudi mi otroci, večkrat zbolimo in nam je težko pri srcu. Pomagaj vsem bolnim

otrokom, da ozdravijo in živijo v hvaležnosti za vso ljubezen, ki jim jo vsak dan podarjaš.

4. Jezus, po naših družinah so neozdravljivi bolniki, ki trpijo. Bodi jim blizu, da bodo lažje

prenašali svojo bolezen.

5. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

6. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

7. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Jezus, hvala ti, da nas imaš rad in da nas v svoji ljubezni spremljaš, zlasti takrat, ko

smo bolni. Usliši naše prošnje in nam daj moči, da se iz vsake bolezni naučimo odreševati svet,

ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Kristjani črpamo moč za življenje v molitvi, saj nas ta dviga k našemu Bogu. Zato

skupaj molimo Jezusovo molitev.

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Dobri Bog, daješ nam okusiti nebeško veselje. Pomagaj nam, da bomo

zmeraj hrepeneli po tvojem Sinu, ki daje resnično življenje in živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Slavi ga, slavi ga, ko se zbuja jutro….

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 5. navadna nedelja, 7.2.2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. Isto velja tudi za druge veroučence. Ob obisku opravijo tudi spoved.

Katehumenat – je priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in birme. Pripravlja se nova skupina, ki se bo začela srečevati v nedeljo, 21. februarja ob 17. uri po Zoomu. Kateri dan in ob kateri uri bodo nadaljevali, se bodo dogovorili. Katehumenat bo vodil g. Lojze Kržišnik iz Nove Gorice.

Povezava: Join Zoom Meeting  https://us02web.zoom.us/j/85460870768

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 8.2.2021

Osek ob 18h v čast sv. Jožefu za družine

Torek 9.2.2021

Ozeljan ob 18h po namenu Osek

Sreda 10.2.2021

Šempas ob 18h v dober namen Šempas 163a

Četrtek 11.2021

Ozeljan ob 18h v zahvalo za zdravje Šmihel 21a

Petek 12.2.2021

Osek ob 18h + Anton Winkler Vitovlje 31

Sobota 13.2.2021

Šempas ob 8h + starši Gleščič

6. navadna nedelja, 14. 2. 2021

Ozeljan ob 7.45 + Elen Karat Ozeljan 18

Osek ob 9h v priprošnjo sv. Jožefu Vitovlje

Šempas ob 10.30 za župnijo

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo… Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi. Vabljeni zlasti k delavniškim sv. mašam, kjer nas bi bilo lahko več.

Družinsko bogoslužje 5. navadne nedelje

Pri današnjem bogoslužju bodimo pozorni na težave v življenju. Ob težavah radi godrnjamo, se

pritožujemo in si mislimo, da je vsega konec. Naj nas današnje bogoslužje spodbudi, da bi bili

pogumni v sprejemanju križev in težav.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo tudi različne križe, ki jih izdela vsak sam in naj bodo čim bolj preprosti in različni, kot smo ljudje. Primerno je, da začnemo s pesmijo : Svetel plamen naj gori… (zlasti prvo kitico, lahko tudi kakšno drugo primerno pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Otrok: V rokah držimo križe. Nekateri so večji, drugi manjši. Vsi pa so naši. Križi so podoba nas

in našega življenja. Govore o naši ljubezni in sreči, pa tudi o naših preizkušnjah in težavah. (Vsi

položijo svoje križe na mizo ob križu in prižgani sveči)

Voditelj: Naj nas današnje bogoslužje spodbudi, da bi bili bolj pogumni v sprejemanju križev in

težav ter da bi vedno zaupali v Božjo pomoč. Obžalujmo vse trenutke, ko nismo bili dovolj

pogumni in ko nismo dovolj zaupali Bogu!

Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in

dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto

Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje. Vsi: Amen.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se. 3X

Voditelj: Molimo. Bog, naš Oče, tvoja družina smo in ti si naša edina opora. Ponudi nam v

pomoč svojo rešilno roko in je nikoli ne odmakni. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem

Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo berilo iz Jobove knjige ((Job 7,1-4.6-7)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Truda polne noči so večkrat človekov delež

Job je spregovóril in rekel: »Mar ni človek najemnik na zemlji in mar njegovi dnevi niso

dninarjevi dnevi? Kakor hlapec hrepeni po senci, kakor dninar čaka na plačilo, tako so mi

odmerjeni meseci, polni gorja, dodeljene so mi noči, polne trpljenja. Kadar grem spat, mislim,

kdaj bom vstal, kadar komaj pričakujem večer, se naveličan premetavam do mraka. Moji dnevi

so hitrejši kakor tkalski čolniček, minevajo brez upanja. Spomni se, da je moje življenje le dih,

moje oko ne bo več videlo sreče.«

Poslušali smo Božjo besedo. Vsi: Bogu hvala.

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Prošnje

Voditelj: Jezus ti vidiš kako smo ljudje v preizkušnjah nemočni. Dan za dnem potrebujemo tvojo

pomoč. Zato prihajamo k tebi s svojimi prošnjami:

1. Jezus, Oče te je poslal na svet, da nam pomagaš v težavah in preizkušnjah. Bodi nam

blizu zlasti takrat, ko trpimo.

2. Jezus, ti si doživljal težave življenja podobno kot mi. Nauči nas, da bomo znali s teboj

sprejemati življenjske naloge in videti smisel preizkušenj v tebi.

3. Jezus, naloge v šoli in delo, ki ga opravljamo je velikokrat za nas pretežko. Potrebujemo

pomoč. Odpri nam srce, da bomo znali priznati svojo nemoč in sprejeti pomoč, kakor, si

jo ti sprejemal na križevem potu.

4. Jezus, veliko si pomagal bolnikom. Danes imaš na razpolago naše roke, da jim bodo

pomagale. Zato te prosimo, podari nam veliko volje, da si bomo radi vzeli čas za bolnike

ter jim pomagali v njihovih stiskah in težavah.

5. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

6. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

7. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Jezus, naš prijatelj in brat, ki si trpel, umrl in vstal od mrtvih. Izrekli in izročili smo ti

svoje prošnje. Usliši jih in nas vodi po srečni poti življenja zdaj in vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Job nas je danes poučil, da je težave in preizkušnje mogoče premagati z Božjo

pomočjo. Toda vemo, da je naša molitev večkrat nebogljena. Potrebujemo pomoč svojih

bližnjih, ki se kaže tudi v molitvi, ko molimo drug za drugega. Prav danes se združimo v

Gospodovi molitvi kot tisti, ki hočemo svoje srce razdajati bližnjemu, zanj moliti in mu z

molitvijo pomagati iz stisk in težav.

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Gospod, naš Bog, prosimo te, združi nas vse v Kristusu, da bomo z veseljem

služili bližnjemu in tako svetu prinašali odrešenje. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Jezus ljubi vse otroke….(zlasti kitica Umrl je za vse otroke in Vstal je za vse

otroke)

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 4. navadna nedelja, 31.1.2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. Isto velja tudi za druge veroučence. Ob obisku opravijo tudi spoved.

NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA vabijo devetošolce (tudi osmošolce) in starše na informativna dneva

v petek, 12. februarja ob 9h in 15h ter v soboto, 13. februarja ob 9h.

Vsakič bo poleg predstavitve dejavnosti v šoli in dijaškem domu možno prisostvovati pouku na daljavo pri različnih predmetih. 
Več informacij o poteku in povezavah za dostop bo objavljenih na šolski spletni strani https://www.sgv.si/.

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 1.2.2021

Osek ob 18 v čast sv. Jožefu za varstvo Vitovlje 81

Torek 2.2.2021, svečnica Jezusovo darovanje v templju

Šempas ob 18h + Lenščak Dušan in Anka Šempas 43a

Sreda 3.2.2021

Šempas ob 18h v čast sv. Jožefu Šempas 33g

Četrtek 4.2.2021

Ozeljan ob 18h + Vrban Martin Šmihel 18, pogrebna

Petek 5.2.2021

Osek ob 18h za župnijo

Sobota 6.2.2021

Šempas ob 8h vsi pokojni Bele in Košuta Šempas 173

5. navadna nedelja, 7.2.2021

Ozeljan ob 7.45 za birmance in njihove družine v čast Svetemu Duhu

Osek ob 9h + Anton Winkler Vitovlje 31

Šempas ob 10.30 za duhovne poklice Šempas 173

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo… Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi.

Družinsko bogoslužje 4. navadne nedelje

Pri današnjem bogoslužju bodimo pozorni na poslušanje ljudi in Boga. Z ušesi poslušamo ljudi, s

srcem pa Boga, ki nam v tihoti šepeta, kaj naj storimo in česa ne smemo narediti.

Na mizi je križ, prižgana sveča.

Pripravimo tudi narisano uho in narisano srce.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Živo verjem Jezus v te…(lahko tudi kakšno drugo primerno

pesem)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Otrok: Živeti prav je težko. Da bi znali prav živeti, je potrebno znati poslušati Boga, starše,

duhovnike, katehete, vzgojitelje in učitelje. Naj bo srce(otrok narisano srce prime v roke in ga

po povedanem položi h križu), ki ga držim v roki, znamenje naše odprtosti, da bomo Boga še

bolj poslušali in njegove navdihe zvesto izpolnjevali.

Otrok: (Drži v rokah narisano uho in ga po tem, ko pove položi k srcu in križu) Uho naj nas

spominja, da bomo še bolj poslušali vse tiste, ki nas vodijo po pravi poti življenja.

Voditelj: Gotovo smo danes, veseli, da smo se zbrali skupaj pri molitvi, da bomo slavili našega

Boga. Vabim vas, da posebno prisluhnemo Božji besedi, ki nam v tihoti šepeta. V tišini srca

obžalujmo vse svoje grehe in prosimo usmiljenega Očeta, da nas poveže v družino, kjer se imajo

med seboj še bolj radi.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod.

Vsi: Ker smo grešili zoper tebe.

Voditelj: Skaži nam svoje usmiljenje.

Vsi: In daj nam svoje rešenje.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje. Vsi: Amen.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Molimo. Gospod, naš Bog, pomagaj nam, da bomo tebe z vsem srcem častili in

vsakega človeka ljubili v Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje

vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo evangeljski odlomek (Mr 1,21-28)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti

učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj

človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazaréčan? Si nas prišel

pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od Boga.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!«

Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so

razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu

pokorni.« In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji.

 

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj: Jezus nas vabi, da ga poslušamo in da se v molitvi obračamo k nebeškemu Očetu.

Sedaj ga prosimo:

1. Dobri Oče, ti nas imaš rad. Rad nam prisluhneš. Prosimo te, ostani z nami v vseh

trenutkih življenja, še zlasti, kadar nam bo težko pri srcu.

2. Poklical si papeža, da vodi tvojo in našo Cerkev. Naj bo vedno poslušen Svetemu Duhu,

da bo v svetu znamenje tvoje ljubezni in miru.

3. Naši starši so ti prisluhnili in sprejeli tvoj klic k življenju. Spremljaj jih še naprej s svojo

besedo, da bodo tvoji zvesti poslušalci in bodo dobro uresničevali svoj življenjski poklic.

4. Tudi nas, otroke, neprestano kličeš, da te poslušamo, ubogamo in sledimo tvojemu

vabilu. Podari nam moč, da bomo z veseljem hodili za tvojim sinom, Jezusom Kristusom.

5. Tvoj Sin Jezus je imel za bolne in trpeče čuteče srce. Prosimo te, ozri se na bolne po

vsem svetu, da bodo čutili tvojo bližino in ti popolnoma zaupali svoje življenje.

6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Hvala ti, dobri Oče, da si nas poslušal. V zaupanju ti izročamo prošnje, ki so naš iskreni

klic k tebi, da nam pomagaš in jih uslišiš po svojem sinu Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje

vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Jezus, ti si se zelo rad pogovarjal z Očetom. To so videli tvoji učenci, zato so te prosili,

da jih naučiš moliti. Sedaj bomo vsi skupaj zmolili Očenaš s prošnjo, da bi znali poslušati vsakega

človeka in bili vedno pripravljeni poslušati s srcem Boga, ki nam v tihoti šepeta.

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

 

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Nebeški Oče, molitev, ki smo se je udeležili, naj nas vodi na poti k večnemu

zveličanju, krepi našo vero in naredi, da bomo kvas sveta. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal dobri Bog…..

 

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 3. navadna nedelja, 24.1.2021, nedelja Svetega Pisma, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. Isto velja tudi za druge veroučence.

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 25.1.2021

Osek ob 18 + Anica in Stanko Ušaj Vitovlje 63e

Torek 26.1.2021

Ozeljan ob 18h za birmance in njihove družine v čast Svetemu Duhu

Sreda 27.1.2021

Šempas ob 18h + Badalič Katarina Šempas 176

Četrtek 28.1.2021

Ozeljan ob 18h za domovino Ozeljan 31j

Petek 29.1.2021

Osek ob 18h + Anton Vinkler p. n. Marinčič

Sobota 30.1.2021

Šempas ob 8h + Frančiška Žgavec Šempas 6a

4. navadna nedelja, 31.1.2021

Ozeljan ob 7.45 + Govekar Ozeljan 62a

Osek ob 9h za župnijo

Šempas ob 10.30 + v zahvalo za rojstvo in v priprošnjo za varstvo Šempas 173

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi.

 

Z A P I S N I K

srečanja tajnikov ŽPS Škofije Koper dne 16. januar 2021

Srečanje je bilo izvedeno preko spletne platforme ZOOM, s pričetkom ob 9h in zaključkom ob 10,45h.

Prisotni: msgr. dr. Jurij Bizjak, generalni vikar msgr. Slavko Rebec, vikar za pastoralo gospod Ervin Mozetič, in 49 tajnikov ŽPS.

DNEVNI RED SREČANJA:

1. Molitev

2. Beseda gospoda škofa Jurija Bizjak

3. Tema srečanja: Delo članov ŽPS v času Covida in kaj bo z izbiro novih

članov

4. Pogovor

5. Sklep

POTEK SREČANJA

1. Molitev in pozdravni nagovor

Srečanje se je začelo s pozdravnim nagovorom in molitvijo, ki sta ga vodila generalni

vikar Slavko Rebec in vikar za pastoralo gospod Ervin Mozetič.

2. Beseda gospoda škofa Jurija Bizjak

Gospod škof Jurij Bizjak je prisotne uvodoma nagovoril s spodbudnimi besedami in

razmišljanjem o duhovnem življenju v času epidemije. Poudaril je, da vse posledice

epidemije niso tako slabe, da bi živeli v strahu in brez upanja. Vse se zgodi z

razlogom. Vse je v Božjih načrtih in v Božjih rokah. Korona nas je prisilila, da se

zaustavimo in da se zazremo v svoje notranje doživljanje vere, svoj osebni odnos z

Bogom. Zavedati se moramo, da še vedno imamo možnost udeležbe pri sv. maši in

prejemanju zakramentov. Res je, da se zaradi veljavnih ukrepov, lahko sv. maše v

cerkvi udeležujemo le v omejenem številu. Zato pa se lahko kot družina zberemo

bodisi pred TV sprejemnikom ali računalnikom in smo ravno tako deleženi milosti sv.

evharistije. Zavedati se moramo, da sodelovanje pri sv. maši preko spletnih portalov

ali TV ni nič manj vredno. Zato je zelo pomembno, da naše duhovno življenje teče

naprej.

Gospod škof nas poziva, da na epidemijo gledamo na način, kot so to v svojem

letošnjem sporočilu poudarili naši skavti, in sicer da se svet s korono ni spremenil,

ampak nam samo kaže kakšni smo v resnici. Epidemija nam je razodela in nam še

vedno razodeva veliko stvari. Kliče nas k dejanskemu ponotranjenju naše vere, tako

da si prizadevamo odpreti svoja srca Gospodu. Zato je zelo pomembno, da si

pandemijo ne razlagamo kot tragedijo, ampak da si v tem času še naprej in še toliko

bolj prizadevamo izvajati pastoralne aktivnosti, pa čeprav v nekoliko spremenjeni

izvedbeni obliki.

Cerkev je dovolj previdna in upošteva vse ukrepe NIJZ. Zato se gospod škof vsem

tajnikom ŽPS-jev, vsem katehetom, katehistinjam in katehistom, vsem članom

občestva, ki kakorkoli pripomorejo k dejavnemu verskemu življenju v svojih župnijah,

iskreno zahvaljuje za njihova prizadevanja in opravljeno delo za ohranjanje stika med

župnijskim duhovnikom oziroma duhovniki in občestvom ter predvsem za potrpežljivo

razumevanje pomena dane situacije. Poudaril je, da je pomoč, ki jo tajniki in člani

ŽPS-jev nudijo svojim župnijskim duhovnikom, pri podajanju odgovorov župljanom v

zvezi s sprejemanjem novega načina pastorale v času epidemije, nepogrešljiva.

Hkrati nas poziva k razmisleku, kako naj nadaljujemo pastoralo, če se bo trajanje

pandemije še podaljševalo.

Kot kristjani smo soodgovorni drug do drugega, zato moramo biti dosledni pri

upoštevanju predpisanih ukrepov. Hkrati pa se moramo zavedati, da kakor je človeku

za njegovo preživetje pomembna telesna hrana, je pomembna tudi duhovna hrana.

Zato si Cerkev pri državnih oblasteh zelo prizadeva, da se ljudem omogoči tudi

dostop do duhovne hrane. Duhovna hrana je velikokrat še bolj pomembna kot

telesna hrana. Sveto pismo nas uči, da četudi človekovo telo zboli, je sveti Duh tisti,

ki ga drži pokonci. Težava je, če v človeku zboli duh. Gospod škof nas zato poziva,

da se trudimo nadaljevati z vsemi potrebnimi aktivnostmi, da se duhovno življenje v

župnijah nadaljuje (poroke, sv. krsti, sv. birme, …), seveda z ustrezno mero

previdnosti. Ni razloga za strah.

3. Delo članov ŽPS v času Covida 19 in kaj bo z izbiro novih članov

3.1. Delo in poslanstvo članov ŽPS v času epidemije

Gospod Ervin Mozetič, je poudaril, da se moramo zavedati, da je to čas, kot ga ne

poznamo. Zato se moramo še bolj zavedati, da je sedanje stanje priložnost za vse

nas, da spoznamo, da nam je vera pomoč v vsakdanjem življenju. Našo zgodovino

vodi Bog. Zato je za slehernega človeka pomembno, da ohrani povezanost z Bogom.

Molimo za zdravo vero. Le tako bomo lahko spoznali, da je naš Bog zvest, kakor je

bil zvest Izraelcem v izgnanstvu. V molitvi lahko odkrijemo veliko novih lepih stvari.

Vsekakor je ena od teh lepih stvari obnovitev družinskih bogoslužij.

Zato je poudaril pomen družinskih bogoslužij in predvsem zavedanja, da je Bog

prisoten v naših družinah.

V tem času smo tudi dolžni upoštevati navodila naših pastirjev, saj bomo tako

prispevali k hitrejšemu izboljšanju epidemiološke situacije.

Za osebno in občestveno vero, v prizadevanju za medsebojno povezanost, nam

pomaga duhovno obhajilo, ki nam je sedaj že vsem poznano. Vsi smo pozvani tudi k

globljemu osebnemu razmisleku, kaj nam pomeni obisk cerkve. Okrepilo se je versko

življenje v družinah. Dejstvo je, da bo čas epidemije določene stvari postavil na pravo

mesto. Družinska bogoslužja, molitev rožnega venca, …, vse to smo že imeli v

zgodovini Cerkve. Sedaj je pravi čas za okrepitev teh duhovnih navad.

Pomembno je, da nas ne prežame strah, kajti strah ni od Boga. Pri tem naj nam

pomaga tudi geslo gospoda škofa Jurija Bizjak: »Pogum, vse ljudstvo v deželi.«.

Gospod Ervin se je dotaknil tudi situacije duhovnikov v sedanjem času. Duhovniki v

tem času ne doživljajo stresa zaradi preobilice dela, ampak zaradi fizične ločenosti

oziroma omejenega števila srečanj z verniki. Zato nas vse poziva, da poskrbimo za

svoje duhovnike, da se ne bi počutili osamljeni. Podpirajmo jih tako, da jih ne pustimo

same, saj je na sodobnem komunikacijskem področju, veliko duhovnikov nespretnih.

Zato lahko prav laiki naredimo veliko, da se povezanost med duhovnikom in

občestvom ohranja tudi v času epidemije. Pozval nas je tudi k razmišljanju o velikem

zmanjšanju materialnih/denarnih sredstev. Materialni položaj duhovnikov se je v času

epidemije zaradi precejšnjega zmanjšanja števila prihodov vernikov v cerkev precej

poslabšal. Primanjkujejo tudi materialna sredstva, ki so potrebna za nujno

vzdrževanje župnij. Zato smo verniki pozvani k darovanju. Denarna sredstva lahko

nakažemo na TRR župnije (nekatere župnije imajo TRR objavljen na svoji spletni

strani), oddamo v župnijski nabiralnik, darujemo za svete maše. Načinov je veliko.

Z letošnjim letom se je tudi povečal odstotek dohodnine, ki jo lahko namenimo za

delo naše škofije, in sicer na 1,0 %. Do 31. maja 2021 lahko namenimo 1,0 % svoje

dohodnine za delovanje Katoliške cerkve. Več informacij lahko pridobite na naslednji

spletni strani: https://katoliska-cerkev.si/namenite-05-svoje-dohodnine-za-delovanjekatoliske-cerkve. Papež Frančišek nas v svojih poslanicah nagovarja in nam pravi, da je epidemija

pokazala kako smo med seboj povezani, kako skrbimo in poskrbimo drug za

drugega, kako skrbimo za zdravje v svetu, kako si prizadevamo za človeško in

krščansko ljubezen do drugega. Zato korona ni edina bolezen s katero se je treba

boriti. Treba se je boriti tudi proti bolezni sebičnosti, individualizma, da ne gledamo

na druge kot na predmete, ki jih enostavno zavržemo, ko za nas (za naše cilje,

interese in pričakovanja) niso več uporabni. Bog nas ni ustvaril kot predmete, ampak

kot ljudi, ko smo sposobni ljubiti in biti ljubljeni. Čas epidemije je priložnost, da

ponovno spoznamo dostojanstvo vsakega človeka. Verniki smo poklicani in dolžni na

svojega bližnjega gledati kot na brata. Dolžni smo preprečiti kulturo brezbrižnosti po

načelu: »Stvari, ki me ne zanimajo, me ne zadevajo.« Ozdraviti moramo sami sebe in

svet od individualizma.

4

3.2. Izbira novih članov ŽPS

V odgovor na vprašanje, ali naj se izvedejo volitve novih članov ŽPS-jev preko

spletnih aplikacij, je bilo povedano, da je potrebno upoštevati navodila Slovenske

škofovske konference. Glede na epidemiološke razmere so slovenski škofje sprejeli

sklep, da se članom ŽPS podaljša mandat in da bodo volitve za člane ŽPS izvedene

predvidoma jeseni 2021. Do takrat pa se ŽPS v dosedanji sestavi in glede na

razmere redno srečujejo in delujejo (objava iz 27. seje stalnega sveta Slovenske

škofovske konference z dne 11.1.2021: https://katoliska-cerkev.si/27-seja-stalnegasveta-slovenske-skofovske-konference).

Pojavilo se je tudi vprašanje, ali ne bi bilo mogoče namesto izbire izvesti žrebanje

med kandidati, ki so že dali soglasje, da postanejo člani ŽPS. Bili so pomisleki od

tega, da so tudi za apostole žrebali, kot tudi da žrebanje niso volitve. Izpostavljeno je

bilo tudi to, da kandidatov in pisnih privolitev še nimamo po vseh župnijah. Vprašanje

je tukaj tudi statuta ŽPS, ki govori o izbiri članov ŽPS.

Soglasja za člane bodo septembra starejša od enega leta, zato bo potrebno vsa

soglasja obnoviti. G. Ervin na slovenski ravni opozori na dane pobude in o soglasju.

4. Pogovor

Posamezni udeleženci srečanja so predstavili življenje in delo v pastorali domače

župnije v času epidemije in s tem v zvezi tudi zastavili določena vprašanja.

Vprašanja so se nanašala na potek verouka. Izpostavili so, da bi glede na to, da

bomo še verjetno najmanj dva meseca v t.i. lock down-u, potrebovali enotne

smernice kako naj se verouk izvaja preko spletnega portala ZOOM. Posamezniki

menijo, da izvajanje verouka preko ZOOM-a, lahko pripelje do tega, da otroci ne

bodo več prihajali v cerkev. Sprašujejo se kako jih nagovoriti.

Odgovor je podal gospod Slavko Rebec. Navodila za izvajanje verouka in pripravo

katehez daje Slovenski katehetski urad (Urad). Navodila so objavljena na spletni

strani Urada: http://sku.rkc.si/. Obstaja več načinov. Katehisti, ki se čutijo sposobni,

lahko katehezo posnamejo in jo pošljejo veroučencem. Lahko tudi vnaprej pošljejo

veroučencem gradivo (katehezo z vprašanji), da ga doma predelajo in se potem o

tem pogovorijo preko ZOOM-a, ali preko e-pošte, ipd. Ocenjevanje na koncu

veroučnega leta naj poteka na isti način kot je bilo izvedeno lansko leto.

Gospod Slavko Rebec je še povedal, da po mnenju NIJZ, kateheza (torej tudi verouk)

ne spada v krog šolskih dejavnosti, ampak se šteje za obšolsko dejavnost. To

pomeni, da četudi bo Vlada R Slovenije odločila, da se lahko pouk izvaja v šolah, to

ne bo veljajo tudi za verouk. Torej z veroukom v župnijah še vedno ne bomo smeli

začeti, ker se šteje za obšolsko dejavnost.

Gospod Ervin Mozetič je še dodal, da je seznanjen s tem, da so tako otroci kot starši

obremenjeni s poukom preko ZOOM-a. Predlaga, da se župnik kot katehet oziroma

laik kot katehist prizadeva pripraviti katehezo po ZOOM-u na način, da jo bo čim bolj

približal veroučencem in njihovim staršem. Poudaril je, da s tem namenom tudi

pripravlja kateheze in molitve za družinska bogoslužja, katerih osnovni namen je

otroke naučiti moliti. Zato je potrebno spodbujati starše k družinskim bogoslužjem.

Lahko se jih spodbudi tudi, da pošljejo sliko o tem kako so molili doma, napišejo

svoje razumevanje, vprašanja, izkušnje, ipd. Kot kateheti in katehisti se moramo

zavedati, da je potrebno v prvi vrsti spodbujati starše k družinskim bogoslužjem, kajti

le tako bodo otroci lahko razumeli in ponotranjili pomen vere.

Gospod Ervin Mozetič je povedal, da družinska bogoslužja pošilja vsem katehistom

in duhovnikom in da so objavljena na spletni strani Škofije Koper:

https://skofija-koper.si/dokumenti/bogosluzje/druzinsko-bogosluzje/ Če jih želi še kdo

prejemati, prosi naj mu pošlje svoj e-mail naslov.

Na vprašanje, ali bodo birmanci letos sploh lahko imeli ustrezno pripravo na birmo, je

gospod škof Jurij Bizjak pojasnil, da so seznami za birme že pripravljeni. Kmalu bodo

tudi objavljeni na spletni strani naše škofije. Gospod škof je povedal, da se birme

lahko izvajajo tudi bolj pogosto. Nihče ne bo bil brez birme, če bo to želel.

Gospod Slavko Rebec je opozoril tudi na vprašanje nauka Cerkve glede cepljenja

proti nalezljivi bolezni Covid 19.

Gospod škof pravi, da je to zelo pomembno vprašanje. Demonizacija korone ni

potrebna. Osebno jo z lahkoto sprejema. Če že govorimo o Božji kazni, pa čeprav to

ni potrebno, potem je to zdravilna kazen. Tako kot je kazen, ki jo izrečeta oče in

mama v dobrobit svojemu otroku. Pomembno je, da se zavedamo, da ne gre za

maščevanje Boga. Pri tej je spomnil na svetopisemski odlomek iz 4 Mz o zlati kači.

Človek bi moral vsak križ, ki ga zadene, lepo pogledati in premisliti, zakaj je to kar se

mu dogaja koristno za njegovo življenje, kaj mu konkretna okoliščina sporoča za

njegove življenje. S tega vidika je treba gledati tudi epidemiološko situacijo. Zato je

ponovno poudaril, da epidemijo ne smemo razumeti kot maščevanje Boga. Kot

primer je navedel Joba, ki se je zelo jasno zavedal, da brez Gospoda ne more

ničesar storiti. Zato je bistveno, da človek gradi odnos z Bogom.

Na vprašanje glede cepiva proti Covid 19, pa je pojasnil, da po njegovem mnenju na

cepljenje ne smemo gledati kot na nekaj absolutno slabega. Vsako zdravilo oziroma

tableta lahko ima stranske učinke, ampak jo vseeno jemljemo, če nam jo zdravnik

predpiše in če nam pomaga. Gospod škof je povedal, da osebno gleda na cepivo kot

na rezultat znanja in študija znanstvenikov. Zato se ne strinja s trditvijo, da je cepivo

nekaj slabega. Takšno razmišljanje je lahko krivično do znanosti. Slovenska

škofovska konferenca je objavila navodilo glede cepljenja, v katerem napotuje

posameznika, da se glede cepljenja posvetuje s svojim osebnim zdravnikom. Gre za

to, da je potrebna t.i. precepljenost, da bomo lahko imeli bolj sproščene odnose

kakršne smo imeli pred korono.

Glede vprašanja, ali je prejemanje svetega obhajila na roko, enako kot na jezik in

kleče, saj na rokah lahko ostanejo ostanki sv. Rešnjega telesa, je gospod škof

pojasnil, da je prejemanje sv. Rešnjega telesa na jezik in kleče možno v zdravih

razmerah. Sedaj v razmerah epidemije pa, glede na priporočila NIJZ, to ni izvedljivo.

Prav tako meni, da ni toliko pomembna zunanjost, kot to da prejem sv. Rešnjega

telesa prenesemo v svoja srca (ponotranjimo). Vse zunanje oblike je potrebno

okrepiti v svojem srcu. Epidemija nas sili k temu, da se obrnemo v svojo notranjost

doživljanja sv. Evharistije.

Na koncu je gospod Slavko Rebec opozoril tudi na spoštovanje predpisov s področja

varovanja osebnih podatkov oziroma t.i. uredbo GDPR, ko gre za zbiranje osebnih

podatkov pri veroučencih, članih ŽPS, … V nadaljevanju je navedena povezava na

spletno stran, na kateri najdete navodilo glede pravil o varstvu osebnih podatkov:

https://katoliska-cerkev.si/navodilo-za-zupnike-in-redovne-predstojnike-ob-uveljavitvisplosna-uredba-eu-o-varstvu-podatkov

Bilo je izpostavljeno tudi mnenje glede komunikacije preko Zooma, da se je na

Cerkljanskem marsikje zaradi slabih internetnih povezav zelo težko povezati, kaj

šele, da bi imeli kvalitetno vsebino srečanj, bodisi za sejo ŽPS, kot srečanj drugih

skupin.

5. Sklep

Čas epidemije je potrebno razumeti kot čas preizkušnje, ki nas kliče k pravem

odnosu do naše vere in k ponotranjenju našega odnosa z Gospodom, da ne dajemo

prevelike pozornosti zunanjosti.

Kot laiki smo poklicani, da storimo vse, da se ne izgubi stik z župnijo. Ne pričakujmo,

da bodo vse naredili naši duhovniki. Vključimo se v evangelizacijo in povabimo

druge. Pomagajmo našim duhovnikom pri pobudah, ki jih prejemajo od članov ŽPS,

katehetov, cerkvenega občestva. Spodbujajmo ljudi, ki jih srečujemo, da se vključijo v

našo župnijsko skupnost, pogovarjajmo se o vprašanjih o veri, ….

Glede na to, da v času epidemije zaradi omejenega števila vernikov v cerkvi, ne

morejo biti vsi župljani pri obhajanju sv. maše prisotni v cerkvi, je pomembno, da sv.

mašo spremljamo po TV ali preko spleta in skupno molimo v družini in med prijatelji.

Koper, 16.1.2021

Zapisala: Suzana Tokič, Župnija Koper - sv. Marko

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 2. nedelja med letom, 17.1.2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. 

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 18.1.2021

Osek ob 18 + Anton Winkler Vitovlje 31

Torek 19.1.2021

Ozeljan ob 18h + Pisk Stanislav Ozeljan 3

Sreda 20.1.2021

Šempas ob 18h v dober namen

Četrtek 21.1.2021

Ozeljan ob 18h za župnijo Ozeljan 31j

Petek 22.1.2021

Osek ob 18h + Danilo Rijavec Vitovlje 84

Sobota 23.1.2021

Šempas ob 8h + Miro Oberdank Šempas 37a

3. navadna nedelja, 24.1.2021

Ozeljan ob 7.45 za župnijo

Osek ob 9h + Šestič Marija Osek

Šempas ob 10.30 + Danila Mihelj Šempas 193a

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi.

Vsi, ki bi radi pomagali ljudem, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem, lahko denar nakažete na račun, ki ga je odprla Slovenska Karitas. Vsak Eur šteje.

Trr Slovenske karitas, Kristanova 1, Ljubljana: SI56 0214 0001 5556 761, sklic 00 627, namen Potres Petrinja

 

Družinsko bogoslužje 2. navadne nedelje

V današnji Božji besedi bomo srečali dečka Samuela, ki ga je poklical Bog. On pa je odgovoril na

Gospodov klic.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo pa tudi narisana ušesa. Naj bo toliko ušes kolikor je

udeležencev bogoslužja. Vsak v rokah drži svoje narisano uho. Uporabili ga bomo takoj na

začetku bogoslužja.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Jezus se ob morju ustavi….

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Bog kliče tako kot Samuela tudi nas, a večkrat ne slišimo njegove besede. Zgodi se, da

je kdaj tudi ne želimo slišati. Zato h križu polagamo ušesa, saj se zgodi da namenoma preslišimo

Božji glas, ki nas nagovarja k dobremu (položimo narisana ušesa pred križ). Obudimo kesanje,

da bomo pri tej molitvi slišali Boga.

Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in

dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto

Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni, večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji. Dobrotno usliši naše

prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. Po našem Gospodu

Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo svetopisemski odlomek iz 1. Samuelove knjige, ki govori o klicu Samuela

(1 Sam 3,3-10.19)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek.

Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša

Tiste dni je Samuel spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tedaj je Gospod

poklical Samuela. »Tukaj sem,« je rekel. Tekel je k Éliju in rekel: »Tukaj sem, ker si me klical.«

»Nisem te klical,« je rekel, »vrni se, spi!« Šel je in zaspal. Gospod pa je spet poklical Samuela.

Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, ker si me klical.« »Nisem te klical, moj sin,« je

rekel, »vrni se, spi!« Samuel namreč še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda se mu še ni

razodela.

Gospod pa je spet, tretjič, poklical Samuela. Vstal je, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, ker si me

klical.« Tedaj je Éli spoznal, da Gospod kliče dečka. In Éli je rekel Samuelu: »Pojdi, spi! In če te

bo poklical, reci: ›Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.‹« In Samuel je šel ter zaspal na

svojem prostoru. Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel, Samuel!«

Samuel je rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«

Samuel pa je rastel in Gospod je bil z njim in ni pústil, da bi se katera od njegovih besed ne

izpolnila.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj: Polni zaupanja se obrnimo na Gospoda, naj usliši naše prošnje:

1. Pošlji svoji Cerkvi novih duhovnih poklicev, ki bodo veseli oznanjali tvoj evangelij.

2. Naj mladi radi obiskujejo sveto mašo, verouk in druga srečanja v naši župniji.

3. Blagoslovi naše starše, ki nas podpirajo in nas imajo radi.

4. Naj radi odgovorimo vabilu Jezusa, da gremo za njim.

5. Priporočamo ti vse rajne. Sprejmi jih k sebi, da bodo uživali neminljivo srečo v nebesih.

6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Gospod Jezus! Ti nas kličeš in vabiš, naj radi stopamo po poti za teboj. Usliši vsa naša

dobra prizadevanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Kot družina smo povezani med seboj in združeni z Bogom. V molitvi želimo biti

podobni prvim učencem, ki jim je Jezus naročil naj molijo takole(primemo se za roke):

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Dobri Oče, Napolni nas z Duhom svoje ljubezni, da bomo med seboj vedno

bolj edini. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Ko Jezus je začel učiti….

Družinsko bogoslužje na praznik Jezusovega krsta

Praznik Jezusovega krsta nas živo spominja na naš krst. Takrat se je nebo odprlo tudi nad nami

in tudi nad nami je Bog rekel: Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, nad teboj imam

posebno veselje.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo pa tudi svoje krstne sveče in bela krstna

oblačila(prtiček), ki smo jih dobili pri krstu.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Poslušajte vsi ljudje…

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; Nedelja Jezusovega krsta, 10.1.2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži so na internetni strani (pod zavitkom: DOMOV in VEROUK) birmanska vprašanja. Ko bodo birmanci naredili vse naloge in se naučili birmanska vprašanja, naj pridejo k meni na obisk. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo tudi z birmo. 

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 11.1.2021

Osek ob 18 + Kosovel Vitovlje 63c

Torek 12.1.2021, Pavlin Oglejski

Ozeljan ob 18h v zahvalo in priprošnjo Šmihel 44

Sreda 13.1.2021

Šempas ob 18h v dober namen Šempas 163a

Četrtek 14.1.2021

Ozeljan ob 18h + Stanko Bavčar Ozeljan 24

Petek 15.1.2021

Osek ob 18h + Winkler Anton Vitovlje 31, pogrebna

Sobota 16.1.2021

Šempas ob 8h za zdravje Šempas 131a

2. nedelja med letom, 17.1.2021

Ozeljan ob 7.45 + starši Ozeljan 112

Osek ob 9h za župnijo

Šempas ob 10.30 + Katarina, Martina in Klavdij Šempas 131a

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več, če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi.

Vsi, ki bi radi pomagali ljudem, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem, lahko denar nakažete na račun, ki ga je odprla Slovenska Karitas. Vsak Eur šteje.

Trr Slovenske karitas, Kristanova 1, Ljubljana: SI56 0214 0001 5556 761, sklic 00 627, namen Potres Petrinja

 

Družinsko bogoslužje na praznik Jezusovega krsta

Praznik Jezusovega krsta nas živo spominja na naš krst. Takrat se je nebo odprlo tudi nad nami

in tudi nad nami je Bog rekel: Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, nad teboj imam

posebno veselje.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo pa tudi svoje krstne sveče in bela krstna

oblačila(prtiček), ki smo jih dobili pri krstu.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Poslušajte vsi ljudje…

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Danes je nedelja Jezusovega krsta. Ta praznik nam govori tudi o našem krstu.

Vprašajmo se: Ali poslušamo dobre nauke staršev in sorodnikov? Se ravnamo po njihovih dobrih

nasvetih? Da bomo res njegovi ljubljeni otroci, naj nam odpusti vse, kar smo zagrešili.

Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in

dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto

Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni, večni Bog, nad Jezusom se je ob krstu v Jordanu prikazal Sveti

Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega Sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni

otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. Po našem Gospodu

Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.Vsi:

Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,7-11)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek

Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se

sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo

krstil s Svetim Duhom.« Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v

Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor

golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Po evangeliju vsak prime v roko svojo prižgano krstno svečo in belo oblačilo. Krstno svečo in belo

oblačilo držimo v rokah do konca bogoslužja. Oče ali mama govorita:

Oče ali mati: Prižgana krstna sveča nas spominja na luč vere. Starši in botri smo bili povabljeni,

da ohranimo luč, ki nam je bila zaupana, da bodo naši otroci v Kristusovi luči varno hodili kot

otroci luči in vztrajali v veri. Krstna sveča nam to vabilo danes ponavlja.

Otrok: Belo oblačilo, ki smo ga prejeli pri krstu, je znamenje, da smo postali novi ljudje. Oblekli

smo Kristusa. Belo oblačilo nas vabi, da varujemo svoja srca pred grehom, da bodo čista kot

belo oblačilo.

 

Voditelj: Sedaj bomo izpovedali vero in se odpovedali hudemu duhu. Zatorej vas vprašam:

Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi božjih otrok?

Vsi: Se odpovem.

Voditelj: Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh?

Vsi: Se odpovem.

Voditelj: Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha?

Vsi: Se odpovem.

Voditelj: Verujete v Boga Očeta. vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje?

Vsi: Verujem.

Voditelj: Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz

Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v božji slavi?

Vsi: Verujem.

Voditelj: Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje

grehov, naše vstajenje in večno življenje?

Vsi: Verujem.

Voditelj: To je naša vera, to slovesno izpovedujemo!

Vsi: Amen.

Sledijo prošnje

Prošnje

Voditelj: Bratje in sestre! Ko se na praznik Jezusovega krsta spominjamo tudi svojega, ponižno

prosímo nebeškega Očeta:

1. Prosimo te za vse kristjane, da bi iz krstne milosti zajemali moč za življenje po evangeliju.

2. Prosimo te za vse, ki v Cerkvi opravljajo vodstveno službo; naj bodo vedno odprti za

delovanje Svetega Duha.

3. Učenci so šli brez pomislekov za Jezusovim klicem; naj se tudi mi vsak dan znova

zavemo, da nas kličeš po imenu, in ti zvesto služimo.

4. Prosimo te za starše in botre; naj bodo zgledni kristjani, ki v živi veri in dejavnem

krščanskem življenju vzgajajo svoje krščence.

5. Tudi mi smo tvoji ljubljeni otroci; naj čutimo na sebi tvoj ljubeči in usmiljeni pogled tudi

v trpljenju in preizkušnjah.

6. Prosimo te za rajne, ki so z vero, upanjem in ljubeznijo odšli pred nami v večnost;

sprejmi jih k sebi v večno veselje.

7. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši

domovini in njihovih svojcev.

8. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

9. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v

teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Naš Bog in Oče! Prosimo te, usliši naše prošnje in nam pomagaj, da bomo, dokler ne

pridemo k tebi, pogumno hodili za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Krst nas vse, ki verujemo v Jezusa, med seboj močno povezuje. Z njim smo postali ena

velika družina bratov in sester, ki ima skupnega Očeta v nebesih. Veselimo se, da pripadamo tej

družini in zato z Jezusovimi besedami prosimo:

 

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Dobri Bog, ponižno te prosimo, naj zvesto poslušamo tvojega Sina, da se

bomo smeli imenovati in tudi bomo tvoji otroci. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Kaj se vam zdi….

Po bogoslužju ugasnemo krstne sveče, krstne prtičke zložimo in si ogledamo fotografije krstov

družinskih članov (če jih imamo) in se o krstu pogovarjamo in poskušajmo si zapomniti, kdaj

smo bili krščeni.

Birmanci naj pogledajo na zavitek: domov in podzavitek verouk, kjer imajo birmanska vprašanja. Ko se navadijo vprašanja in naredijo vse domače naloge naj pride vsak posamznik k meni na obisk. 

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 2. nedelja po Božiču, 3.1.2021, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Ker čas beži bom drug teden postavil na internetno stran birmanska vprašanja. Učiti se odgovore na pamet so se morali birmanci tudi druga leta ko je bil verouk in so hodili k mašam pa še kaj so delali. Če bomo ob uri pripravljeni se bo lahko kaj zgodilo. 

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 4.1.2021

Osek ob 18 + Jožef Peršič Osek 16

Torek 5.1.2021

Ozeljan ob 18h + Matej Loverčič Ozeljan 37a

Sreda 6.1.2021, Sveti tirje kralji

Šempas ob 18h +Faganel Boris Šempas 33

Četrtek 7.1.2021

Ozeljan ob 18h + Pisk Stanislav Ozeljan 3, pogrebna

Petek 8.1.2021

Osek ob 18 + Ipavec Danilo Osek 19

Sobota 9.1.2021

Šempas ob 8h + Marjan Marinčič Vitovlje 45

Nedelja Jezusovega krsta, 10.1.2021

Ozeljan ob 7.45 v zahvalo za 35 let skupnega življenja Ozeljan 25

Osek ob 9h za župnijo

Šempas ob 10.30 + Humar Vinko Šempas 185

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Hvala vam za vse molitve, darove in voščila… Bog vam povrni z večnimi darovi.

Vsi, ki bi radi pomagali ljudem, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem, lahko denar nakažete na račun, ki ga je odprla Slovenska Karitas. Vsak Eur šteje.

Trr Slovenske karitas, Kristanova 1, Ljubljana: SI56 0214 0001 5556 761, sklic 00 627, namen Potres Petrinja

 

Družinsko bogoslužje na 2. nedeljo po božiču

Jezus je luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Vsem, ki so ga sprejeli, je dal pravico, da postanejo

Božji otroci. Nekateri pa ga niso sprejeli.

Na mizi je križ, prižgana sveča. Pripravimo pa tudi veliko izrezano srce s katerim bomo izrazili

zahvalo za ljubezen.

Primerno je, da začnemo s pesmijo : Glej zvezdice Božje…

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Še vedno se veselimo Jezusovega rojstva. Še vedno se čudimo temu, da je Bog, ki je

velik in mogočen, zaradi nas postal človek, otrok. Če Jezusa nismo navdušeno sprejeli, iskreno

obžalujmo in prosimo odpuščanja:

Otrok: Odpusti, Gospod, ker smo premalo verovali, da nas imaš rad. Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Otrok: Odpusti, Gospod, ker smo raje hodili v temi, kakor sprejeli tvojo luč. Kristus, usmili se.

Vsi: Kristus, usmili se.

Otrok: Odpusti, Gospod, ker smo živeli tako, kakor ne bi nikoli slišali za tvoje zapovedi. Gospod,

usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se. Voditelj: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno

življenje.

Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni večni Bog, oče luči, razodeni se vsem narodom, da bodo vsi

ljudje spoznali tvoje veličastvo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v

občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18 ali 1,1-5.9-14))

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri

Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in

življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temá je ni sprejela.

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč

pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.

Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla,

toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci,

vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,

ampak iz Boga. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo,

veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.

Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je

pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.

Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga

ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

Prošnje

Voditelj: Bratje in sestre! Iz svoje neskončne ljubezni, s katero nas ljubi, je Bog poslal na svet

svojega ljubljenega Sina, da bi nas odrešil. Hvaležni ga zaupno prosímo::

1. Jezus, prosimo te, za voditelje narodov, da bi modro vodili ljudi.

2. Jezus, prosimo te, za naše družine, da bi živele iz upanja in vere vate, ki si Ljubezen.

3. Jezus , prosimo te, za osamljene otroke, da bi kljub zapuščenosti čutili, da je Bog njihov

Oče.

4. Jezus, prosimo te, da bomo vedno hvaležni za vse, kar smo prejeli iz tvojih rok.

5. Jezus, prosimo te za modrost, da bi se znali prav odločati.

6. Jezus, prosimo te, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v

naši domovini in njihovih svojcev.

7. Jezus, prosimo te, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim

pomagali.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Nebeški Oče! Tvoj Sin Jezus Kristus je postal naš brat, ko je po Svetem Duhu postal

človek in se naselil med nami. Prosimo te, usliši naše izrečene in neizrečene prošnje. Po

Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Zdaj eden od otrok vzame v roke veliko srce :

Otrok: Jezus, hvala za tvojo ljubezen. Vsi: Hvala, Jezus.

Otrok: Jezus, hvala za ljubezen naših staršev. Vsi: Hvala, Jezus.

Otrok: Jezus, hvala za ljubezen učiteljev in katehetov. Vsi: Hvala, Jezus.

Tisti otrok, ki drži srce, ga položi na tako mesto, da ga bodo vsi videli.

Voditelj: V molitvi očenaš se zahvalimo Bogu za vse, ki so nam na kakršenkoli način izkazali

svojo dobroto, zlasti pa Jezusu za njegovo ljubezen.

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Gospod, naš Bog, iskreno te prosimo, s svojo močjo očisti naše življenje in

nam izpolni pravične želje. Po Kristusu, našem Gospodu.Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in

pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Tam stoji pa hlevček….

Po pesmi si v prijetnem vzdušju podelimo in zaužijemo kruh in sok.

 

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; Sveta Družina, 27.12.2020, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

 

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 28.12.2020

Osek ob 18 Bogu v zahvalo za 70. let življenja

Torek 29.12.2020,

Ozeljan ob 18h v zahvalo in priprošnjo Ozeljan 37

Sreda 30.12.2020

Šempas ob 18h v dober namen Šempas 13c

Četrtek 31.12.2020, šagra sv. Silvestra

Šempas ob 18h + Danila Makuc Šempas 147

Petek 1.1.2021, Srečno Novo Leto, Marija Božja mati

Osek ob 9 + Remec Gabrijela Osek 108

Šempas ob 10.30 + Albina Nardin Šempas 111

Sobota 2.1.2021

Šempas ob 8h + Stanko Gleščič Šempas 41

2. nedelja po Božiču, 3.1.2021

Ozeljan ob 7.45 v zahvalo in priprošnjo Ozeljan 25a

Osek ob 9h + Gleščič Gabrijela Osek

Šempas ob 10.30 + Faganel Boris Šempas 33h

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

Božični čas je milostni čas, ko nas praznik Gospodovega rojstva vsako leto spominja, da nas Bog

tako ljubi, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil,

ampak imel večno življenje (prim. Jn 3,17).

Nevidni Bog postane viden, da ga moremo poslušati in posnemati. Bog postane človek zato, da

bi mi živeli Božje življenje. Vsak dan, vsak trenutek nam Bog daje Kristusa, mi pa se moramo po

Kristusu darovati Bogu.

V mnogih naših krajih je lepa navada, da na vse tri svete večere (božični večer, na večer starega

leta in na predvečer Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev) pokropimo in s kadilom

pokadimo domačo hišo (stanovanje) in vse druge prostore, ki so naša last. S tem dejanjem

izpovemo, da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega, da morejo tudi gmotne stvari pomagati k

človekovemu izpopolnjevanju in služenju Bogu, da bo nastal nov svet po posebnem božjem

posegu. Hkrati kličemo božje varstvo v naše vsakdanje življenje.

BLAGOSLOV JASLIC IN DOMA

(I. sveti večer, 24. 12. )

Družinske jaslice in naš dom lahko vsako leto znova blagoslovimo v družini. To opravilo lahko

opravi družina sama tako, da se na božični večer zbere pri jaslicah. Dobro je, da si pripravimo

blagoslovljeno vodo. Če je mogoče, naj otroci vzamejo krstne sveče in jih prižgane držijo med

blagoslovom v rokah. Blagoslov začnemo tako, da se vsi člani zberejo ob jaslicah. Prižgemo

krstne sveče ali druge sveče. Pripravimo blagoslovljeno vodo in kadilo in se dogovorimo kdo bo

blagoslavlja z blagoslovljeno vodo, kdo bo kadil, kdo bo molil in kako po prostorih bo potekal

blagoslov. Za začetek lahko zapojemo kakšno božično pesem (Sveta noč ali Poslušajte vsi ljudje

ali kakšno drugo).Med pesmijo najmlajši otrok da Jezuščka v jaslice. Nato oče ali mati začne z

znamenjem križa:

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Eden od članov družine prebere Božjo besedo.

(Lk 2,15-20)

Berilo iz svetega evangelija po Luku.

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in

poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo,

Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o

tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je

vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in

hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.

Božja beseda.

Vsi odgovorijo: Bogu hvala.

Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku, sicer pa zapojemo ali poslušamo kakšno

božično pesem.

Sledijo prošnje.

1. Gospod Jezus prosimo te za našo župnijo in za vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno

prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivico.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

2. Gospod Jezus prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in

kaznjence.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

3. Gospod Jezus prosimo te za novorojenčke, za otroke vseh starosti in za mladino.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

4. Gospod Jezus prosimo te za vse naše pokojne sorodnike.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

5. Gospod Jezus prosimo te za našo družino, da bi se dobro razumeli in si radi med seboj

odpuščali.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

6. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo lepo v miru praznovali božične praznike.

Vsi: Prosimo, te usliši nas.

Če imamo kakšno posebno prošnjo, jo lahko dodamo.

Nato molimo:

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Očetu.

Sedaj oče ali mama moli blagoslovno molitev:

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se

tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj.

Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Jezusa

Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo.

Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada

sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in

krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V

njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne

bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov

naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem

Gospodu.

Vsi: Amen.

Z blagoslovljeno vodo in s kadilom(z oljko) se najprej blagoslovi jaslice in potem stanovanje,

hišo in okoli hiše. To lahko naredimo v popolni tišini ali molimo desetko rožnega venca (ali

kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali pojemo kakšno božično pesem.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem

govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

BLAGOSLOV DOMA NA STARO LETO

(II. sveti večer, 31. 12.)

Na zadnji dan leta naj bi se družina zahvalila Bogu za vse prejete milosti v preteklem letu in ga

prosila za pomoč v novem. Poleg udeležbe pri zahvalnem bogoslužju v cerkvi, naj bi tudi domá

našli čas za skupno molitev, v katero vključi blagoslov dóma s kropljenjem in kjer je možno tudi

kajenjem (s takšnim kadilom, kot ga uporablja duhovnik v cerkvi).

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo,

blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke

njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo ali glasbo

ali samo z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:

V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Eden od staršev prebere naslednje besedilo ali pove kaj podobnega:

Potekajo zadnje ure starega leta. Ob tej priložnosti se ozrimo v preteklo leto in poglejmo

naš duhovni napredek v dobrem, v modrosti, v odpuščanju, v obisku svete maše, družinske

molitve. Ali smo se res trudili v teh stvareh? Kakšni dogodki so se v tem letu dogodili v naši

družini? Ko se oziramo na prehojeno pot v tihoti kličimo Božjega blagoslova na vse naše

trenutke preteklega leta, na dogodke veselja in radosti, še posebej pa na naše težke, boleče

in trpeče dogodke. Naj pride Božji blagoslov na našo skupno prehojeno pot tega leta.

V tihoti naj vsak zase premisli svoje življenje v preteklem letu in kliče Božjega blagoslova na vse

trenutke in dogodke v tem letu.

Nato eden od članov družine prebere Božjo besedo.

Mt (6,25.31-34)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju

Jezus nam pravi: »Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za

svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Ne skrbite

torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem

sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje

kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti

jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«

Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku. Nato družinski član v imenu vseh moli

naslednjo molitev:

Gospod mojih ur in mojih let. Dal si mi veliko časa. Čas je že za menoj, čas je še pred

menoj. Bil je moj in bo moj in podaril si mi ga ti. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za

vsako jutro, ki ga vidim. Ne prosim te, da mi daš več časa. Prosim te za modrost, da bi vse

ure napolnil.

Prosim te, da bi znal nekaj svojega časa ohraniti za to, kar ni ukaz in dolžnost: nekaj za

tišino in zbranost, nekaj za igro in razvedrilo, nekaj za ljudi ob robu mojega življenja, ki

potrebujejo človeka.

Prosim te za prizadevnost, da svojega časa ne izgubljam, ne zapravljam, ne tratim. Vsaka

ura je kot košček njive: rad bi jo preoral, rad bi v brazde sejal ljubezen, take misli in

besede, ki bodo obrodile sad. Gospod, blagoslovi moje leto!

Nato oče ali mati molita naslednjo blagoslovno molitev, vsi stojijo:

Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse prejete milosti

in vsak trenutek življenja: srečen in manj srečen. Vse to darujemo tebi in te prosimo,

blagoslovi nas, naše življenje in naš dom, da nas bo vse, kar se v njem dogaja in se bo

dogajalo, vodilo k tebi. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Nato oče ali mati pokropita z blagoslovljeno vodo (če je kadilo tudi pokadita) hišo oz.

stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali tako, da med kropljenjem molimo desetko

rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali pojemo

kakšno božično pesem.

Potem vsi skupaj (če med kropljenjem nismo molili) molimo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava

Očetu.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem

govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

BLAGOSLOV DOMA ZA PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA

(III. sveti večer, 5. 1. )

Praznik Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev so naši predniki praznovali kot »tretji božič«

(drugi je bil na staro leto), torej prav tako slovesno kot sam sveti večer. Prav je, da mu tudi

danes posvetimo dovolj pozornosti, saj se Cerkev na ta dan spominja ne le prihoda modrih,

ampak tudi Jezusovega krsta v Jordanu in Jezusovega prvega čudeža v Kani.

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo,

blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke

njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo (Glejte

trije kralji – na melodijo Tam stoji pa hlevček) ali pa kar z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:

V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Nekdo od odraslih moli kratko molitev:

Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi velikimi deli: Modri se po

dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v Jordanu razodeneš kot svojega Sina,

Jezus napravi v Kani prvi čudež. Hvala ti, o Bog za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas

današnji praznik utrdi v veri in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Nekdo od članov družine prebere odlomke iz Svetega pisma.

(Mt 1,1-12)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda

v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da

je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je

vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter

pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle

je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi

voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.« Tedaj je

Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala

zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta.

Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so

se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni

obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili

so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili.

Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah

opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

Po prebrani Božji besedi je nekaj časa tihota, nato pa moli družinski član naslednji Psalm:

(Ps 72, 10-14.17-19)

Psalm 72

Kralji iz Taršíša in z otokov

naj izročajo darove,

kralji iz Sabe in Sebe

naj prinašajo davek.

Vsi kralji naj se mu klanjajo,

vsi narodi naj mu služijo.

Zakaj rešil bo ubogega, ki kliče na pomoč,

nesrečnega, ki nima pomočnika.

Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega,

odrešil bo duše ubogih.

Pred zatiranjem in nasiljem jih bo rešil,

v njegovih očeh bo njihova kri dragocena.

Njegovo ime naj ostane na veke,

njegovo ime naj se širi pred soncem.

V njem naj se blagoslavljajo,

vsi narodi naj ga blagrujejo.

Naj bo slavljen GOSPOD Bog, Izraelov Bog,

ki opravlja čudovita dela, on edini.

Naj bo slavljeno ime njegove slave na veke,

naj se napolni z njegovo slavo vsa zemlja.

Amen in amen.

Oče ali mati moli blagoslovno molitev:

Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z

zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo

te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki

nas potrebujejo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Nato oče ali mati pokropita hišo (stanovanje) z blagoslovljeno vodo in če je mogoče jo tudi

pokadita s kadilom. Vmes lahko molimo ali pa pojemo kakšno pesem. Po obhodu hiše

(stanovanja) se ustavimo pri vhodnih vratih, na katera napišemo s kredo: 20 + G + M + B

+21(letnica). Pri tem oče ali mati prosi:

Kristus, blagoslovi to hišo (stanovanje) in vse, ki v njej(njem) prebivamo. Vsi: Amen.

Obred sklenemo z molitvijo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava očetu. Nato se vsi pokrižajo z

blagoslovljeno vodo. Lahko zapojemo še kakšno božično pesem.

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 4. adventna nedelja 20.12.2020, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Adventna sveta spoved in obhajilo v Oseku bo danes v nedeljo 20.12.2020 ob 15h in naprej. Spovedovanje in obhajilo bo tudi v ponedeljek in torek v Šempasu od 15h dalje. Namenjeno bo za vse tudi za veroučence. Adventno spovedovanje skupaj z obhajilom bo možno samo po predhodnem najavljenem redu in sicer tako, da boste na dan spovedovanja vzeli listek z določeno uro na čakalni listi na oglasni deski v cerkvi. Za vsakega je predvidenih 10. minut. Prosim ne prihajate prej, ne družite se, držite razdaljo in nosite masko. Spovedovali bomo v zakristijah na varnostni razdalji.

Želim vam blagoslovljene božične praznike. Dobremu vse pripomore k dobremu. Tudi to krizo lahko izkoristimo za poglobitev naše vere, medosebnih odnosov in iz nje izidemo duhovno močnejši in bogatejši. Naj nam pri tem pomaga Novorojeno Dete. Bog se je ponižal v človeško življenje, da bi mi prejeli Božje.

4. adventna nedelja, 20.12.2020

Ozeljan ob 7.45 po namenu

Osek ob 9h za župnijo

Šempas ob 10.30 za župnijo

datum

kraj in ura in

Ponedeljek 21.12.2020

Osek ob 18 V zahvalo za 35 let zakona Vitovlje 45m

Torek 22.12.2020,

Ozeljan ob 18h V čast in priprošnjo sv. Jožefu Ozeljan 24

Sreda 23.12.2020

Šempas ob 18h Za mir in spravo v čast Svetemu Duhu

Četrtek 24.12.2020, sveti večer

Ozeljan ob 17h Bogu v zahvalo in priprošnjo Ozeljan 24a 

Osek ob 18h + g. Bogdan Bric                                                               

Šempas ob 19h v zahvalo Šempas 131

Petek 25.12.20120, Božič

Ozeljan ob 7.45 + Cej Šmihel 13

Osek ob 9 v zahvalo za 35 let zakona Vitovlje

Šempas ob 10.30 + Batič Plešej Mateuž Šempas 156

Sobota 26.12.2020, sv. Štefan

Osek ob 18h + starši Fornazarič Vitovlje 63

Sveta Družina, 27.12.2020

Ozeljan ob 7.45 za zdravje in Božje varstvo Šmihel 19a

Osek ob 9h v zahvalo Vitovlje 83b

Šempas ob 10.30 + Leopolda Cingrle Šempas 41

 

Prisostvovanje mašam v sedanjih razmerah (ena oseba na 30 m, ali več če so družine skupaj) pripada najprej tisti družini, ki je mašo naročila in tistim, ki jih povabijo…

 

Bogoslužje svetega večera

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.


Vsi odgovorimo: Amen.


Eden od članov družine prebere Božjo besedo. (Lk 2,15–20)


Berilo iz svetega evangelija po Luku.


Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
 

Božja beseda.


Vsi odgovorimo: Bogu hvala.


Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku, sicer pa zapojemo ali poslušamo kakšno božično pesem.
 

Sledijo prošnje:


1. Gospod Jezus, prosimo te za našo župnijo in za vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivico.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


2. Gospod Jezus, prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in kaznjence.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


3. Gospod Jezus, prosimo te za novorojenčke, za otroke vseh starosti in za mladino.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.
 

4. Gospod Jezus, prosimo te za vse naše pokojne sorodnike.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


5. Gospod Jezus, prosimo te za našo družino, da bi se dobro razumeli in si med seboj radi odpuščali.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


6. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo v miru in lepo praznovali božične praznike.
 

Vsi odgovorimo: Prosimo te, usliši nas.


Če imamo kakšno posebno prošnjo, jo lahko dodamo.
 

Nato molimo: Oče naš, Zdrava Marijo, Slava Očetu.


Sedaj oče ali mama oziroma tisti, ki vodi blagoslov, moli blagoslovilno molitev:


Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

Vsi odgovorimo: Amen.
 

Oče ali mati oziroma tisti, ki vodi blagoslov, pokropi z blagoslovljeno vodo jaslice in stanovanje. To lahko stori v popolni tišini ali med molitvijo desetke rožnega venca (ali katere druge molitve, npr. O Jezus blagoslovi me, Sveti angel ...) ali petjem katere izmed božičnih pesmi.
 

Ob koncu vsi drug drugega pokrižamo na čelu, po blagoslovu pa vodja blagoslova reče: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. (vir: ognjisce.si)


 

Navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19
stanje: 18. decembra 2020:

Škofje ordinariji so na seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila 18. decembra 2020, pozdravili odlok Vlade RS o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, z dne 16. decembra 2020 in odpravo prepovedi izvajanje verskih obredov. Obenem so škofje sprejeli nova Navodila. Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom. Odločitev o tem bodo posamezne škofije objavile na svojih spletnih straneh do danes zvečer ob 19.00. Tam kjer bo dovoljeno obhajanje svetih maš z udeležbo vernikov bo potrebno upoštevati nova navodila, ki so dostopna na spletni strani SŠK

Škofje ordinariji so na seji Stalnega sveta SŠK, ki je potekala 18. decembra 2020, pozdravili odlok Vlade RS o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 16. decembra 2020 in odpravo prepovedi verskih obredov. Obenem so sprejeli nova Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19. Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo posamezni škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom. Odločitev o tem bodo posamezne škofije objavile na svojih spletnih straneh v petek, 18. decembra 2020, do 19.00. Kjer bo dovoljeno obhajanje svetih maš z udeležbo vernikov, bo treba upoštevati naslednja navodila:[1]

1.     Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

2.     Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina). 

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

c)     Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.

d)    Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.

e)     Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko. 

f)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

g)    Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.

h)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

i)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

j)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

k)    Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.).

l)      Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti. 

3.     Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).

4.     Škofje ordinariji dajejo duhovnikom v skladu z odlokom Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov z dne 16. decembra 2020 dovoljenje, da 25. decembra mašujejo štirikrat.

5.     Božične polnočnice odpadejo, lahko pa se obhaja božična maša na božični večer (gl. Rimski misal str. 33), in to samo v četrtek, 24. decembra 2020, z zaključkom do 20.00.

6.     Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.

7.     Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra medosebne razdalje med verniki.

8.     Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

9.     Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.

10.  Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

11.  V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

12.  Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

13.  Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.

14.  Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

15.  Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

16.  Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

17.  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.

18.  Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni.

19.  Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

 

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz. odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

Ta navodila začnejo veljati v soboto, 19. decembra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 13. novembra 2020.

 

Oznanila župnij Šempas in Osek; 13.12.2020, 3. adventna nedelja, sv. Lucija, internetna stran župnije: http://zupnija-sempas.rkc.si, mail: josko.tomazic@gmail.com gsm. 041636260

Dragi starši, dragi otroci!

Koliko časa je že minilo, odkar smo se nazadnje videli! Animatorji že zelo pogrešamo druženje z vami. In ker je praznični čas, čas druženja, topline in ustvarjanja, smo za vas v duhu pričakovanja božiča pripravili Ustvarjalno devetdnevnico, ki bo potekala od srede, 16. 12. do četrtka, 24. 12. 2020 – preko Zoom-a, seveda! Zoom srečanja bodo potekala ob 17h, vsak dan pa bomo sproti pošiljali vse potrebne informacije in skrivne namige o vsebini naslednje delavnice.

Prijave zbiramo do torka, 15. 12. 2020 na e-mail: oratorij.sempas.osek@gmail.com, vendar prijava ni obvezujoča – prideš lahko, ko imaš čas. Vsak dan te bomo veseli!

Adventna sveta spoved in obhajilo v Šempasu bo v soboto 19.12.2020 ob 15h in naprej. V Oseku bo v nedeljo 20.12.2020 ob 15h in naprej. Adventno spovedovanje skupaj z obhajilom bo možno samo po predhodnem najavljenem redu in sicer tako, da boste na dan spovedovanja vzeli listek z določeno uro na čakalni listi na oglasni deski pred cerkvijo. Za vsakega je predvidenih 10. minut. Prosim ne prihajate prej, ne družite se, držite razdaljo in nosite masko. Spovedovali bomo v zakristijah na varnostni razdalji.

Celodnevno spovedovanje od 7h do 19h bo tudi v petek 18. 12. 2020 v Novi Gorici v učilnici.

datum

 

 

Ponedeljek 14.12.2020

V dober namen za bogoslovce

 

Torek 15.12.2020,

V zahvalo Šempas 6a

 

Sreda 16.12.2020

V dober namen

 

Četrtek 17.12.2020

+ Stanko Gleščič Osek 84

 

Petek 18.12.20120

+ Faganel Boris Šempas 33h, pogrebna

Sobota 19.12.2020

+ Zarja Badalič Šempas 6b, pogrebna

 

4. adventna nedelja 20.12.2020

Za župnijo